Trives godt, men flere sliter psykisk

SHoT-undersøkelsen viser at studentene trives på MF. De føler seg godt mottatt og er godt fornøyd med det faglige og fysiske læringsmiljøet. Samtidig sliter mange psykisk.

Resultatet av årets SHoT-undersøkelse ble presentert 5. september. Undersøkelsen kartlegger studentenes helse og trivsel.

– SHoT er et viktig redskap for oss i arbeidet med å tilrettelegge for god utdanning og et godt studiemiljø, sier MFs prorektor Kjetil Fretheim, som er fornøyd med flere av MFs resultater i undersøkelsen.

MF-studentene ser ut til å være svært tilfreds med Oslo som studieby, og trivselen på studiestedet er over landsgjennomsnittet. For eksempel er hele 71 prosent av MF-studentene fornøyd med undervisningen, mot 62 prosent på landsbasis.

Ensomme
Samtidig viser undersøkelsen at 28 prosent av MFs studentmasse ofte, eller svært ofte, føler seg ensom eller savner noen å være sammen med. På landsbasis er denne andelen enda høyere, 30 prosent. Nesten like mange oppgir at de har alvorlige symptomer på psykiske plager (24 prosent på MF, og 27 prosent på landsplan).

SHoT-arbeidsgruppen forteller i det hele tatt om forverring av studenters psykiske helse. 

Les Khronos artikkel: Kraftig forverring av studenters psykiske helse

Studiedirektør ved MF, Hilde Brekke Møller, og prorektor Kjetil Fretheim liker ikke tallene.

– Dette vitner om et samfunnsproblem, som vi på MF må sette på dagsorden sammen med de andre utdanningsinstitusjonene, studenter og andre aktører, sier de to. 

 – Benytt tilbudene!
– På MF setter vi studentene og studentmiljøet i fokus. Studentrådet gjør en kjempeinnsats ved å arrangere Fadderuka og en rekke sosiale aktiviteter. Undervisningen legges også opp med tanke på å skape et godt læringsmiljø der studenter jobber sammen og blir kjent med hverandre, sier Hilde Brekke Møller.

Les mer om MFs ulike sosiale tilbud og om MF og ensomhet her

Kjetil Fretheim poengterer at alle studenter ved MF er medlem av Studentsamskipnaden i Oslo og har tilgang til alle de velferds- og helsetilbud som finnes der.

– I tillegg står studieveiledere og studentprestene ved MF klare for samtaler og veiledning. Jeg oppfordrer alle som ønsker og trenger det, til å benytte seg av dette, sier Kjetil Fretheim.