studenter utenfor MF

Studiestart og høstsemesteret 2021

MF planlegger et mest mulig normalt høstsemester. Vi gleder oss til å se dere!

Undervisning

Hvis alt går som vi håper, vil MF ha campusundervisning som normalt denne høsten. 

Vi følger selvfølgelig koronasituasjonen tett, og vil iverksette tiltak etter de råd og retningslinjer som til enhver tid gjelder. Hva dette innebærer på MF kan du lese mer om her.

Studiestart i august

Høstsemesteret starter for de fleste i uke 33. Vi håper å kunne invitere til semesterstart på MF og velkomstdager med fadderuke for nye studenter. Noen samlinger vil også være tilgjengelig digitalt.

Det vil også bli sosiale arrangementer rettet særlig mot våre 2. års-studenter og alle andre vi ikke har sett det siste året. 

Vi gleder oss til å fylle MF med studenter og aktiviteter igjen!