Stålsett professor på MF

Sturla J. Stålsett (1964) blir fra 1. august 2014 tilsatt som professor i diakoni, religion og samfunn ved Det Teologiske Menighetsfakultetet.

Stålsett er nå prest i Sagene, og har tidligere vært generalsekretær i Kirkens Bymisjon. Han ble cand.theol. fra MF i 1989 og har teologisk doktorgrad fra UiO fra 1998. Han ledet det regjeringsoppnevnte utvalget: Det livssynsåpne samfunn. En helhetlig tros- og livssynspolitikk (2013), og er fra 2013 leder i Frivillighet Norge.