Sedler som tidligere var i bruk i Norge.

Søk legatmidler

Denne høsten utlyser MF midler fra fire legater med snarlig søknadsfrist.

Herdis og Robert Kirkerøds legat 
Søknadsfrist: 25. oktober

MFs studentlegater
Søknadsfrist: 25. oktober

Professor Hallesby og hustrus legat
Søknadsfrist: 1. november

Pastor Peter Anker Stabel og hustru Barbara Borchgrevink legat
Søknadsfrist: 1. november

Herdis og Robert Kirkerøds legat 

Legatmidler tildeles studenter ved MF vitenskapelig høyskole som er fra Nordland og Troms og Finnmark fylker. Prester utdannet ved MF som tjenestegjør i de nevnte fylkene, og som tar videreutdanning ved MF, kan også søke om midler fra legatet.

Søknadsfrist: 25. oktober 2021. 

Les vedtektene for legatet.

MFs studentlegater

Legatmidler tildeles dels som støtte til faglig relatert virksomhet for viderekomne studenter ved MF og dels som støtte til studenter som dokumenterer en vanskelig økonomisk situasjon. Søkerne bes oppgi hvilken kategori de søker under. Deler av legatmidlene er forbeholdt teologistudenter fra Nord-Hålogaland, Sør-Hålogaland og Nidaros bispedømmer samt teologistudenter fra Nordmøre og Romsdal. Prester utdannet ved MF som tjenestegjør i disse områdene, kan også komme i betraktning ved etter- og videreutdanning.

Med «viderekomne studenter» i MFs studentlegater menes masterstudenter eller studenter på profesjonsstudiet i teologi, høyere grad. For å komme i betrakting i kategorien «støtte til en vanskelig økonomisk situasjon» forutsettes det at en har studiene som hovedbeskjeftigelse.

Studenter som søker legatmidlene, må tilhøre et gradsgivende studieprogram ved MF, og ved flere søkere enn midler til utdeling vil heltidsstudenter prioriteres. Studenter som tidligere har søkt om midler fra disse legatene, har også anledning til å søke.

Hvert stipend utgjør kr. 7000,-.

Søknadsfrist: 25. oktober 2021. 

Studenter som tidligere har søkt om legatmidler, har også anledning til å søke.

Bruk dette søknadsskjema for å søke Herdis og Robert Kirkerøds legat og MFs studentlegater. (docx)

Les vedtektene for MFs studentlegater.

Nærmere opplysninger om legatet kan du få ved å kontakte oss på e-post.

Professor Hallesby og hustrus legat

Professor Hallesby og hustrus legat er opprettet til fremme av vitenskapelig forskning i teoretisk og praktisk teologi. Dette innebærer også å heve den vitenskapelige standard i kirkens geistlighet.

Kandidater og prester under 50 år utdannet ved MF kan søke legatet, og det gis primært støtte til studiereiser, litteraturkjøp eller trykkestøtte. Ansatte ved universiteter og høyskoler som har forskning i sin stilling, kan ikke søke stipendet.

Bruk dette søknadsskjemaet og legg ved en prosjektbeskrivelse.

Tildelte stipender må kvitteres ut med en rapport etter gjennomført prosjekt.

Søknadsfrist: 1. november 2021.

Ta kontakt med Solveig Elin Bru-Olsen om du har spørsmål til dette legatet.

Pastor Peter Anker Stabel og hustru Barbara Borchgrevink legat

Legatet deler ut legatmidler til kvinnelige teologistudenter, eventuelt andre kvinner med teologisk bakgrunn.

Det vil årlig deles ut fire til seks stipend på inntil 25.000 kroner. Søknadsfrist er 1. november for utdeling det kommende år. Styret har endelig beslutningsmyndighet ved valg av tilskuddsberettigede og tilskuddets størrelse. Det gis ikke begrunnelser.

Innenfor gruppen av kvinnelige teologistudenter og eventuelt andre kvinner med teologisk bakgrunn, vil styret prioritere begrunnede søknader om støtte til utdanning, inkludert etter- og videreutdanning i teologiske fag og til gjennomføring av masteravhandlinger eller faglige prosjekter og forskningsopphold til nytte for kirke og samfunn.

Søknadsfrist: 1. november.

Kontaktperson:
Rektor Vidar L. Haanes