Utsikt over Roma med trær i forgrunnen

Foto: Frank Paul Silye

Søk gjesteforskeropphold eller studentstipender for opphold ved Det norske institutt i Roma

MF er en av partner-institusjonene til Det norske institutt i Roma. Det betyr blant annet av studenter og forskere ved MF kan søke om kortere opphold ved instituttet. Søknadsfristen for fagstipend er 15. oktober for opphold i vårsemesteret og 15. mai for høstsemesteret.

Fagstipendet er en mulighet for MFs masterstudenter og for yngre forskere uten fast ansettelse. For detaljer, se instituttets nettsider.

Gjesteforskeropphold

Ordningen er tiltenkt dere som har behov for kortere eller lengre forskningsopphold i Roma, vanligvis fra en til tre uker. Har du spørsmål vedrørende hvordan ordningen fungerer? Ta gjerne kontakt med fagdirektør for forskning Unn Målfrid H. Rolandsen (bilde). 

Unn Målfrid Rolandsen utenfor Det norske instituttet i Roma

 Følg Det norske instituttet i Roma på Facebook.