Fellesskap og sjelesorg

Sjelesorg og fellesskapsbyggende arbeid blant ungdom

Universitetslektor Astrid Sandsmark skal sammen med en forskergruppe grave i sammenhengen mellom fellesskapsbyggende arbeid og sjelesorg i kristent ungdomsarbeid. 

– På trosopplæringsarenaer tilpasset ungdom, får deltakerne mulighet til å utvikle emosjoner, livstolkning, myndiggjøring, meningsdannelse og livsmestring. Forskergruppen fra MF ønsker å få mer kunnskap om hvordan interaksjonen mellom de ulike aktørene i trosopplæringsaktivitetene fungerer i et sjelesørgerisk perspektiv, sier Sandsmark. 

Kirkerådet har delt ut utviklingsmidler innen trosopplæring. Og dette forskningsprosjeketet har MF fått støtte til.

Forskerteamet skal kartlegge sjelesorgpraksiser i utvalgte bispedømmer og være til stede på tiltak for ungdom i kirken. Gjennom aksjonsforskning ønsker forskerne ikke bare å observere og beskrive, men også å forstå og videreutvikle sjelesorgen sammen med de som er involvert i den.

– Vi håper forskningen vil bidra til at vi får et språk på dette, at vi kan analysere og medvirke til å videreutvikle sjelesorgpraksiser som en del av det fellesskapsbyggende arbeidet blant ungdom. Vi håper på kompetanseheving på dette både hos ansatte og frivillige i kirkens ungdomsarbeid. Målet er at ungdommer kan finne seg til rette og oppleve at de kan være til stede i kirkens fellesskap og føle seg inkludert med hele seg. De skal møtes i følelsene og livsspørsmålene som de har i denne fasen av livet, sier Sandsmark.