MF og PHI knyttes sammen

Sikrer klassiske språk

Norsk filologisk institutt (PHI) knyttes til MF. I første omgang vil samarbeidet handle om å tilby kurs i klassiske språk knyttet til store verdensreligioner og -kulturer.

Budsjettforliket i november sikrer MF driftstøtte til PHI, Norsk institutt for filologi. Samarbeidet er alt i gang.  

– I høst undervises det i sumerisk, sanskrit, klassisk arabisk og klassisk hebraisk på MF i samarbeid med PHI. Dette er språk som ikke lenger undervises i på andre universiteter her i landet, forteller førsteamanuensis ved MF Matthew Philip Monger.

Forskning og språk
MF og PHI har også samarbeid på forskningssiden, innenfor feltene filologi og religion. Våren 2018 begynte prosjektet Qoran.xyz: The Multilingual Historical Koran, som samarbeidsprosjekt mellom PHI og MF CASR. Målet med prosjektet er å lese Koranen som et historisk dokument, på samme måte som bibelforskere har lest bibelen i lang tid.

Rektor Vidar L. Haanes er glad for samarbeidet med PHI. Språkkunnskap er helt nødvendig innfor flere av MFs fagområder, både i teologi, religionsvitenskap og historie. Samtidig er flere av de mindre språkfagene truet ved norske og utenlandske universiteter, da det er for kostbart å tilby undervisning til en håndfull studenter.  

– Mens andre institusjoner har lagt ned flere språkfag, er jeg er glad for at MF gjennom samarbeid med, og innlemming av Norsk filologisk institutt, vil kunne tilby kurs i klassiske, orientalske språk, sier Haanes. Han påpeker at MF ønsker å være en institusjon som tar ansvar for den historiske, kulturelle og religiøse arven.

– Alt dette formidles til oss gjennom språkene.

Filologisk institutt 
Norsk filologisk institutt (PHI) ble opprettet i 2003 og har i løpet av de siste 15 årene bygget opp en betydelig norsk fagkompetanse og et aktivt internasjonalt nettverk innen studiet av klassiske skrifttradisjoner fra hele verden.

– Vår oppgave er å formidle de klassiske språkene og de litterære og religiøse tradisjonene – kort sagt den globale skriftarven – gjennom forskning, undervisning og kulturformidling i Norge, sier instituttleder Amund Bjorsnes, som sammen med instituttets direktør og grunnlegger Jens Braarvig har utvidet aktiviteten i de siste to årene.

– Samarbeidet med MF er helt avgjørende for vårt videre arbeid, og vi berømmer rektor Haanes' vilje til å ivareta de filologiske tradisjonene i Norge, sier Braarvig.

Styrker hverandre
Matthew P. Monger sier at målet med samarbeidet er å styrke hverandre.

– PHI har kompetanse innenfor filologi og klassiske språk, og en brennende iver etter å skape plass til undervisning av og forskning på disse språkene. MF er en vitenskapelig høyskole med kompetanse innenfor religion og bibelfag som utfyller PHI, og ikke minst har MF en administrasjon og ledelse som kan løfte og styrke tilbudet som PHI ønsker å komme med. Til sammen klarer vi å skape Norges største filologiske samarbeid. Det er stort!