RVS – en populær forskerskole

Den MF-administrerte forskerskolen RVS Religion, Values, Society er attraktiv. Flere interesserte ph.d.-studenter står på venteliste for å bli med.  

Forskerskolen RVS Religion, Values, Society administeres av MF, men er et tilbud for alle medlemsinstitusjonene. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, og går over åtte år (2016-2023). RVS er ledet av professor Geir Afdal. Medlemsinstitusjonene er UiT, UiB, UiA, UiO, VID, Høyskolen i Volda, NTNU og to universitet i Sverige; Uppsala Universitet og Umeå Universitetet. PhD-studenter ved disse institusjonene kan søke om medlemskap i RVS. I tillegg har RVS Boston University som internasjonal partner. For tiden er kapasiteten sprengt, med 65 medlemmer.

RVS nettsider: https://rvs.mf.no/

De siste dagene i oktober i år hadde forskerskolen RVS Religion, Values, Society både årsmøte og høstseminar. Høstseminaret ble arrangert i samarbeid med Universitetet i Bergen, som er en av ti medlemsinstitusjoner i RVS. Det var 30 ph.d.-studenter fra ulike institusjoner i Norge og Sverige som deltok. Forskerskolen har internasjonalt preg: Universitetene i Uppsala og Umeå er medlemmer, og Boston University er internasjonal partner.

Nyttig for studentene
Gina Lende, postdoktor på MF og koordinator for RVS forteller at RVS forskerskole har blitt et svært populært og nyttig tilbud til studentene.

– RVS er godt evaluert av studentene som er medlemmer. Nå har vi venteliste på å få bli med. Vi vil åpne opp for nye medlemmer våren 2019, sier Gina Lende.   

Ph.d.-studentene i RVS kommer fra ulike fagdisipliner, men har til felles at de arbeider med empiriske prosjekt om tema tilknyttet enten religion eller verdier og at de er samfunnsorientert. Lende forteller at de blant annet har PhD-prosjekter om utdanning, helse, diakoni, migrasjon og nye religiøse bevegelser.

På årets høstkurs var det fremstillingen av forskningsobjektet, og forskerens posisjon i forhold til det de studerer som stod på kursprogrammet.

– Ph.d.-stipendiater med prosjekter blant annet innenfor teologi, pedagogikk, sosiologi, religionshistorie og psykologi var samlet og diskuterte felles utfordringer i forskningsprosessen, forteller Gina Lende.

Økt kvalitet, og mer samarbeid
Mange ph.d.-studenter sitter ganske alene med prosjektene sine.

– Det faglige samarbeidet i RVS på tvers av institusjoner og disipliner er svært nyttig for å høyne kvaliteten på prosjektene, utvikle forståelse for studentenes egne forskerposisjoner og for å bygge verdifulle nettverk, sier professor Geir Afdal, som leder RVS. Forskerskolen er dermed et viktig supplement til den forskerutdanningen som allerede fins på de enkelte institusjonene.

Afdal forteller at seminarene i RVS – i hovedsak et vårseminar, en sommerskole og et høstseminar – skal bidra til å øke kvaliteten på ph.d.-prosjektene som forskerne i RVS jobber med. Derfor setter seminarene teoretiske, metodiske og analytiske tema som gjelder de ulike prosjektene på agendaen.  

Veileder og student
I år kom over 70 personer på RVS-årsmøtet. Av disse var det ca. 45 studenter og 25 veiledere.

– Årsmøtet er den ene gangen i året at alle RVS-studentene er samlet. Her inviterer vi også veilederne til ph.d.-studentene inn, forteller RVS-koordinator Lende.

I år var Lynn S. Nygaard, fra Institutt for Fredsforskning (PRIO), invitert for å snakke om forholdet mellom veileder og student, og for å gi tips om skriveprosessen.

– Det ble en svært god temadag der både studenter og veiledere lærte noe nytt som de kan ta med inn i arbeidet sitt, sier Lende.