Andreas H. Hvidsten

Religionens skjulte rolle i den idehistoriske utviklingen

MFs nye postdoktor, Andreas Holmedahl Hvidsten, sporer koblingene mellom religion og politikk idehistorisk. 

(Utdrag fra intervju skrevet av Solvor M. Lauritzen i MF høsten 2018)

Andreas Holmedahl Hvidsten har skrevet ph.d. i statsvitenskap, og har arbeidet med hvordan forestillinger om hva som er politisk legitimt former internasjonal politikk.

– Det sies ofte at internasjonal politikk styres av rene makthensyn og at ideer om politisk legitimitet ikke spiller inn, men historien viser oss at det ikke stemmer. Ting som var vanlige praksiser før, som for eksempel korstog, slavehandel og kolonialisme, er utenkelige i dag. Det virker til å ha vært en bestemt moralsk utvikling i internasjonal politikk, som blir særlig påtakelig dersom en ser utviklingen idehistorisk.

Nå arbeider Andreas med religionens skjulte rolle i denne utviklingen. Han forklarer at moderne teorier om internasjonal politikk i dag er utpreget sekulære, og spør retorisk om det ikke egentlig skjuler seg religiøse konsepter bak de tilsynelatende sekulære konseptene knyttet til politisk legitimitet. Han trekker spesielt frem konseptet om menneskerettighetene:

– Mitt prosjekt på MF vil handle om å spore koplingene mellom religion og politikk idehistorisk. Samtidig sikter prosjektet mitt mot å utvikle den mer allmenne forståelsen av religion i internasjonal politikk, som i dag har liten plass i de fleste teoritradisjoner.