prestestudenter i praksis

Å prøve seg som prest

​Teologistudentene Kaja Burhol Austad (24) og Caroline Lygre (28) var nylig i praksis. Hvordan er det å være prest for første gang?

 Caroline og Kaja har prøvd seg som prester både med og uten alba.

 

 I praksis får du utøve presterollen i mange ulike situasjoner.

 

Pål Kristian Balstad, prest i Sjømannskirken.

– Jeg var bekymret for hvordan det ville være å stå foran folk. Sist søndag messet jeg, og det gikk heldigvis fint, sier Caroline Lygre, som går femte året på profesjonsstudiet i teologi. 
– Ja, en kan bli nervøs og tenke at det er skummelt før en får prøvd seg som prest. Én ting er å gjennomføre det. En annen ting er å trives i situasjonen. Det var jeg veldig spent på, sier Kaja Burhol Austad, som er halvveis i teologistudiet.
Hun har nå både holdt preken og andakt i sjømannskirken i København.
– Jeg synes det gikk over all forventning.
– Det gikk veldig bra, du var trygg og tydelig, bekrefter Caroline.
– Når vi nå ser hverandre på lesesalen, så vet vi hvordan den andre er som prest. Egentlig er det litt morsomt og rørende. I dette studiet følger vi hverandre på veien.

Bildet av en prest
– Hva slags bilde har du av en prest før du er i praksis? Det har litt å si. Jeg hadde et bilde av hva en prest er, og det bildet gjaldt andre, ikke meg selv. Jeg har brukt tid til å venne meg til tanken på at jeg er prest. Det er fint nå å kjenne at jeg kan stå i det og være prest slik jeg er, forteller Caroline.
Når studentene er i praksis, kan de styre litt selv hvor mye de er med på utover noen faste læringsmål. Kaja og Caroline har vært med i vigselssamtaler, holdt preken og ledet gudstjeneste.
– Jeg var innstilt på å ta en mer observerende rolle i praksis. Jeg er blitt overrasket over hvor mye lyst jeg har til å gjøre, ikke bare observere, når jeg først er her, sier Caroline.
– Ja, det var skikkelig gøy da vi to ledet hverdagsmessen alene, forteller Kaja.
– Vi ordnet med sang og andakt på egenhånd, og det var mange tilstede. Da fikk vi erfare at dette var på ordentlig. Der og da var det vi som var prestene, sier Caroline.

Når du blir Presten
– Da jeg var på babysang, var jeg der egentlig kun for å observere. Men så tar jo folk kontakt. Der og da ble jeg Presten for dem, forteller Caroline.
– Hva tenker dere om å det å gå i prestedrakt?
– For meg har det vært lettere å være prest med alba i gudstjenester. Da blir jeg ikke så opptatt av meg selv, men er i en tydelig rolle, sier Caroline.
– Jeg har hatt et litt mer ambivalent forhold til det. Men det føles bra i gudstjenester, sier Kaja.​
– Hva har dere blitt mest overrasket over i praksisperioden?
– Hvor kjekt jeg har hatt det, svarer Kaja.
– Hvor naturlig det er å være liturg, sier Caroline.

Jobber for mennesker
Når teologistudenter er i praksis, får de jevnlig veiledning av erfarne prester. Pål Kristian Balstad er en av prestene som veileder Kaja og Caroline.
– Det er spennende å være i dialog med studenter. Samtidig utfordrer det meg i min prestetjeneste, jeg må reflektere over egen praksis, sier han.
Pål Kristian jobbet som menighetsprest i Elverum før han begynte i sjømannskirken.
 Hvorfor valgte du å bli prest?
– Jeg ble døpt da jeg var 14 år. Jeg tenkte jeg skulle bli politiker, jurist eller skuespiller. Etter hvert ble det viktig for meg å jobbe for mennesker, og ha troen min med inn i den rollen. Prest ble da det mest naturlige. Opp gjennom har jeg møtt mange ulike prester. Nå har jeg funnet min måte å være prest på – min pastorale identitet i min identitet. En styrke ved presterollen er at du kan bruke hele deg i jobben.

VURDERER DU Å STUDERE TEOLOGI?

Se Kaja og Carolines tips her.

  • Husk at du ikke trenger å være sikker på at du vil bli prest når du starter på studiet. Vi var ikke det da vi begynte.
  • Du kan gå inn i andre jobber enn presteyrket etter studiet. Du vil uansett ikke angre på studiet, for det er veldig berikende.
  • Teologistudiet gir deg det beste av alt innen humaniora: Språk, historie, psykologi, litteratur, filosofi og sjelesorg.
  • Vil du være tett på mennesker? Da er det en takknemlig jobb å være prest - et menneskeorientert yrke. 

Les om profesjonsstudiet i teologi her.
Her kan du lese om master i teologi.