PPU-studenter ved MF besøkte Utøya september 2017

PPU-studenter på Utøya

I september var lektorstudenter og lærere ved MF på Utøya. - Sterkt og tankevekkende å være på et sted med lang historie knyttet til både innsats for demokrati og til terrorhendelsene 22. juli, sier førsteamanuensis Claudia Lenz.

I midten av september besøkte lektorstudenter og tre lærere ved MF Utøya.
- Det var en sterk og tankevekkende opplevelse å være på et sted som har en lang historie tilbake knyttet til innsats for demokrati, men som for de fleste er knyttet til terrorhendelsene fra 22. juli der 69 AUF ungdommer ble drept, sier førsteamanuensis Claudia Lenz.
Etter terroren har AUF bestemt seg til å "ta Utøya tilbake" og videreføre ungdomspolitiske arrangement og demokratirettede læringsaktiviteter.

- Vi møtte daglig leder Jørgen Frydnes og ble imponert over hvordan den vanskelige balansegangen mellom traume, sorg og fremtidsrettede aktiviteter har blitt håndtert de siste seks årene.

Å bevege seg rundt på øya ga mange sterke inntrykk, forteller Lenz. Hun erfarte det spesielt berørende å besøke Hegnhuset, som både rommer restene av kaffebygget, der mange ungdommer ble drept, en utstilling om hendelsesforløp 22. juli, og et demokrativerksted.

- Vi avsluttet dagen med en god samtale om didaktiske utfordringer og muligheter i undervisningen med utgangspunkt i 22. juli - både på Utøya eller i et klasserom.