Nytt styre ved MF

– Jeg er veldig stolt av MFs høye faglige kvalitet, sier styreleder Jan Olav Olsen. Det nye styret trådte i kraft 1. juli 2016.

Fra 1. juli endret Det teologiske menighetsfakultet (MF) organisasjonsform fra forening til stiftelse. Dette som følge av nye krav til organisasjonsform i universitets- og høyskoleloven. Endringen vil i praksis ikke innebære noen endring for MF som privat vitenskapelig høyskole. 

– Jeg er veldig stolt av MFs høye faglige kvalitet, noe som gjør at institusjonen yter stor tillit såvel nasjonalt som internasjonalt, sier den nyutnevnte styrelederen Jan Olav Olsen.

–  Mitt håp og forventning er at styret i tett samarbeid med ledelsen skal legge til rette for at denne kvaliteten opprettholdes og videreutvikles, og at MF forsetter å være hovedleverandør av kandidater til tjeneste i Den norske kirke og andre kristne organisasjoner, sier Olsen.

 

Det nye styret består av: 

Eksterne medlemmer:

Jan Olav Olsen, leder

Knut Lundby, nestleder

Ole Martin Grevstad 

Camilla Osnes 

Elise Sandnes 

Vitenskapelig tilsatte:

Kristin Graff-Kallevåg

Kjetil Fretheim

John Wayne Kaufman

Administrativt tilsatte:

Hildegun Hennum Høeg​

Studenter:

Fam Karine Heer Aas

Ingeborg Trovåg Bjørneset

 

Eksterne varamedlemmer:

1 Wenche Fladen Nervold

2 Marthe Styve Holte

3 Marianne Uri Øverland 

Interne varamedlemmer:

Kristin Bliksrud Aavitsland

Vegard Holm

Rune Vik

Studentvaramedlemmer:

​Christian Dag Nilsen

Emmanuel Bergstrøm