Nytt informasjonsmagasin MF

Nytt magasin fra MF

MF-magasinet Lys og liv har fått nytt navn. Nå heter det MF. Første nummer gikk i posten 2. november. 

I dette første nummeret av MF er det forskning på trosopplæring som får størst plass. Du kan lese om nye forskningsprosjekter, prosjekter som er under arbeid og også ferdig forskning.

I hovedsaken spør vi: Hvordan står det til med trosopplæringen i Den norske kirke? 
Tre forskningsrapporter fra MF-forskere retter kritisk søkelys på flere sider ved Trosopplæringsreformen. Forskningen er gjort på oppdrag fra Kirkerådet og har pågått siden 2015. Forskningen skal bidra til å utvikle og fornye Den norske kirkes trosopplæringstilbud. I magasinet presenteres hovedresultatene fra MF-forskerne. Tre trosopplærere og tidligere MF-studenter kommenterer funnene: Ieva Fredriksen, menighetspedagog i Tønsberg domkirke, Marianne Fraser Lende, trosopplæringsleder i Nordstrand menighet, Oslo, og Solveig Leikvoll, kateket i Kopervik menighet, Karmøy.

Andre overskrifter i magasinet er: 

  • Forkynnelses-podcast og forskning på sjelesorg i trosopplæringen
  • Nytilsatte med fokus på religion og politikk
  • MF og PHI knyttes sammen

MF blir trykket i et opplag på 18 150. 
Det finnes også elektronisk: Les magasinet her