Nye og gamle spor av religion

«Spor av religion» var tema for årets januarkurs. To av årets store markeringer - reformasjonsjubileet og skillet mellom stat og kirke - ble aktualisert og diskutert.

Etterutdanning er kurs som gir faglig påfyll, men som ikke er formelt kompetansegivende siden man ikke tar eksamen i det aktuelle emnet. 

MF arrangerer årlige kurs for lærere i grunnskole og videregående skole. Nye etterutdanningskurs blir avertert på MFs nettsider, i bladet Utdanning, i aviser o.l.


Fredrik Døvik


​Martha Orten Westgaard

 

— Det er veldig nyttig og lærerikt å være her. Jeg synes det var spesielt interessant å få presentert nyansert og god Luther-forskning. Det gjør reformasjonen mer aktuelt og satt inn i kontekst. Og det er det fint å ta med seg tilbake til skolen, sier Fredrik Døvik.

Sammen med kollega på Øyvind Abrahamsen fra Moe skole i Sandefjord deltok han i år på MFs etterutdanningskurs for første gang. De er godt fornøyd med utbyttet.

Luther og livssynsmangfold
Kurset ble holdt 5. og 6. januar på MF. Det tok for seg nye blikk på Luther og reformasjonen i forbindelse med Lutherjubileet, og det ble drøftet spørsmål om lutherdom og livssynsmangfold i skole og samfunn.

— Kirken må i stadig større grad begrunne sin rolle og plass i samfunnet. Som en del av dette ser vi også debatten om hvordan forholdet mellom kirke og skole skal være, sa leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, i sitt foredrag om utfordringene Den norske kirke står overfor.

Også preses Helga Byfuglien holdt foredrag, og deltok i paneldebatt sammen med Raaum, Svein Harberg (stortingspolitiker for Høyre) og Lars-Petter Helgestad (rådgiver i Human-Etisk Forbund) om hvordan og i hvilken grad samfunnet skal ivareta livssynsmessige interesser og rettigheter. Debatten ble ledet av professor Sturla Stålsett.

Tradisjonsrikt kurs
— Det er nærmere 40 år siden etterutdanningskurset ble arrangert for første gang. I løpet av årene blitt et veldig populært og nyttig kurs for lærere i religionsfag, sier Ann Midttun, førstelektor og leder for etter- og videreutdanning.

Midttun er også faglig ansvarlig for januarkursene. I år var det mer enn 85 påmeldte, og den generelle tilbakemeldingen fra deltakerne er at det er et interessant og aktuelt program med gode foredragsholdere. Derfor kommer mange igjen år etter år for mer faglig påfyll.

Velbegrunnede synspunkt
Martha Orten Westgaard er lektor på Kristelig Gymnasium, og er på kurs sammen med tre kollegaer. Det er andre gang de er på kurset, og alle er strålende fornøyd.

— Det er relevante og aktuelle foredrag både for undervisning og for å styrke egen fagkunnskap. Luther er viktig for norsk kristendom, og i løpet av kurset har vi blant annet fått velbegrunnede synspunkt på hans betydning, sier Westgaard.

Nye spor
I andre del av kurset ble «nyere spor av religion» - blant annet religion i norske medier og religionsdebatter på Facebook – belyst og diskutert. Her fikk flere av forskerne tilknyttet Medier og religion i samfunnskonflikter (CoMRel) - et samarbeid mellom MF, Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder, Københavns Universitet og Uppsala Universitet - presentere sine prosjekter.