Kjetil Fretheim er ny prorektor ved MF

Ny prorektor ved MF

Kjetil Fretheim tiltrådte som prorektor ved Det teologiske menighetsfakultet 1. august.

Fretheim tar dermed over for studiedekan Atle O. Søvik og forskningsdekan Jan-Olav Henriksen.

- Jeg gleder meg til å være med på å utvikle MF videre. Det handler om å stadig utvikle relevant forskning og undervisning som løfter fram de viktige spørsmålene i vår tid, sier Fretheim.

Han er utdannet cand.theol fra MF, og har vært ansatt på MF siden 2009. Først som førsteamanuensis i samfunnsfag, senere som professor i diakoni og etikk fra 2013 samt avdelingsleder for religion og samfunn. Siden 2014 har han også vært visiting professor ved York St. John University i England.

Fretheim tok sin doktorgrad ved MF og disputerte i 2007 med avhandlingen Rights and Riches. Exploring the Moral Discourse of Norwegian Development Aid.