Det teologiske menighetsfakultet

Ny master i kirkelig undervisning

Fra høsten 2018 tilbyr MF Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning. Den kvalifiserer til arbeid som kateket i Den norske kirke.

– Å arbeide med undervisning er å arbeide midt i kirkens kjerneoppdrag; å døpe og å lære. Kirka trenger dyktige pedagoger med talent og blikk for gode metoder, og med hjerte for barn og unge, sier Eldbjørg Leinebø Ekre som har ledet utviklingen av masteren.

En kateket har et særlig ansvar for undervisningen i menigheten, men kateketen har også forkynnende og liturgiske oppgaver, for eksempel i gudstjenesten og på konfirmantleir.

– For å lykkes med alt dette må kateketen ha en bred kompetanse og forståelse som strekker seg over flere fagområder som blant annet pedagogikk, menighetspedagogikk, teologi/kristendom og kateketikk, sier Ekre.

Spennende studentgruppe
For å ta denne masteren må du ha minimum to års praksis fra kirke eller organisasjon. Studiet foregår på deltid over tre år og er samlingsbasert, slik at det skal være mulig å kombinere med jobb. Studiet er relatert til praksis, og oppgaver og arbeidskrav springer ut av refleksjoner rundt egne erfaringer.

– Jeg ser for meg at det blir en spennende og mangfoldig studentgruppe med mye ulik kompetanse på dette programmet. Mange av studentene har lærerutdanning med praksis fra skole eller barnehage, andre kan være erfarne kateketer som ønsker å bygge på utdannelsen, en tredje gruppe kan være studenter med en bachelor i ungdom, kultur og tro. Dette tror jeg vil være blant programmets store styrker og kommer til å gi mange spennende perspektiv inn i et studie der teori og praksis spiller på lag, sier Ekre.

Kvalifiseres til å lede
Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning inneholder både teologiske og kateketiske studieemner. Studiet skal gi en forståelse for menigheten som et lærende fellesskap, og kunnskap om læring i en kirkelig ramme. Studentene kvalifiseres blant annet til å lede, utvikle og gjennomføre trosopplæringsplaner og tiltak i menigheten. Man får også en grunnleggende innføring i diakoni og sjelesorg i møte med barn, unge og familier.

– I tillegg skal studentene ha emner i bibelfag og hvordan formidle Bibelen til barn og unge, samt et studieemne i kristen etikk og dogmatikk, forklarer Ekre.

Bred forståelse av undervisningsarbeid
Studiet er lagt opp til å kvalifisere som kateket i Den norske kirke. Dette er en vigslet tjeneste. Bispemøtet har et eget program som fører fram til vigsling - Veien til vigslet tjeneste.

– Men studiet gir en bred forståelse av undervisningsarbeid i kirkelig kontekt, og gir dermed også et godt grunnlag for arbeid i kristne organisasjoner, folkehøyskoler og lignende, sier Ekre.

Mer informasjon om masterprogrammet og hvordan du søker, finner du her.