Det teologiske menighetsfakultet

NOKUT-evaluering av MF

– Vi er godt fornøyd med resultatet fra evalueringen, sier rektor Vidar L. Haanes.

NOKUT har gjennomført en pilot for å prøve ut og høste erfaringer med tilsyn av kvalitetsarbeidet til universiteter og høyskoler etter den nye studietilsynsforskriften som trådte i kraft i 2017.

MF har deltatt i NOKUTs pilotprosjekt sammen med seks andre vitenskapelige høyskoler. Prosjektet startet våren 2017. Institusjonene som deltar i piloten har hatt kort tid på seg til å implementere de nye kravene.

Torsdag 14. juni la NOKUT frem resultatene for tilsynene ved Norges musikkhøgskole (NMH), Det teologiske menighetsfakultet (MF), Norges idrettshøgskole (NIH) og Handelshøyskolen BI (BI).

I en pressemelding melder NOKUT at MF og Norges musikkhøgskole var nær ved å få godkjent kvalitetsarbeidet sitt. NOKUTs styre fattet vedtak om at begge institusjonene får opprettingsfrist som følges opp før ny styrebehandling. BI og NIH fikk tilbakemelding om at de ikke tilfredsstiller gjeldene krav til kvalitetsarbeid. De må derfor gjennom ordinært tilsyn fra NOKUT anslagsvis i 2020.

– Vi har noen få konkrete ting som vi må rette opp i, og så dokumentere at dette er gjort. Men det blir ikke nødvendig med nytt tilsyn fra NOKUT på MF før i neste tilsynsrunde, om rundt åtte år, sier rektor Vidar L. Haanes. 
– Vi er allerede i gang med å rette opp manglene i kvalitetsarbeidet vårt, i samarbeid med Studentrådet.