Brent Nongbri and manuscript

Et stjålet fragment

I 2012 publiserte CNN et intervju der de viste frem et papyrusfragment fra Romerbrevet. Vi vet nå at dette fragmentet var stjålet. Foto: CNN, “Hobby Lobby president’s rare collection" (https://edition.cnn.com/videos/bestoftv/2012/01/18/nr-hobby-lobby-religi...). 

Når manuskriptene lyver

På det internasjonale antikvitetsmarkedet finnes manuskripter og andre gjenstander som vi ikke kjenner den arkeologiske opprinnelsen til. Professor Brent Nongbri forsker på hvordan vi skal forholde oss til denne problematikken.

Les boken:
God's Library: The Archaeology of the Earliest Christian Manuscripts, Yale University Press, 2018. 
I 2019 vant boken The DeLong Book History Prize samt The Biblical Archaeology Society's prize.

Les bloggen:
I bloggen Variant Readings skriver Brent Nongbri om sin forskning på moderne antikvitetshandel.

 

Brent Nongbri er MFs nye professor i religionshistorie. De siste årene har forskningen hans vært sentrert rundt ulovlig salg av manuskripter og andre antikke gjenstander, artefakter. Nongbris bok, God’s Library, har høstet internasjonal anerkjennelse. Boken kom ut i august 2018. I God's Library retter Nongbri et kritisk blikk mot forskningen på de eldste kristne manuskriptene vi har. 

– Jeg har forsøkt å finne ut hva vi kan vite om disse bøkene, og hvordan vi kan forstå dem som tredimensjonale arkeologiske artefakter. Altså, ikke bare lese dem som tekst. Å tenke på disse bøken som fysiske, materielle objekter med en historie betyr noen ganger at vi må undersøke områdene i Egypt hvor de ble gravd frem av arkeologer. Oftere betyr det at vi må dykke ned i antikvitetshandelens verden på midten av 1900-tallet.

Siden 2018 har Nongbris forskning rettet seg mer mot samtidens ulovlige handel av manuskripter og andre antikke artefakter. 

The Museum of the Bible
Han har fulgt aktiviteten ved The Museum of the Bible i Washington, D.C. Museet ledes av en rik amerikansk evangelikansk kristen familie, Green-familien. Det har vært kjent en stund at måten Green-familien har bygget opp samlingen sin på ikke har vært stueren. 

– Hva har du funnet i forskningen?
– Jeg har sett nærmere på familiens kjøp av flere tidlige kristne manuskripter. Disse ble stjålet fra den berømte Oxyrhynchus-samlingen ved Universitetet i Oxford. En av antikvitetshandlerne som Green-familien kjøpte mange av sine manuskripter fra er tilfeldigvis professor i klassiske fag i Oxford. Denne professoren har blitt beskyldt for å ha stjålet manuskripter, for så å selge dem til Green-familien.

Les mer om dette i The Guardian:

Ulovlig antikvitetssalg
Hvorfor er det viktig å forske på dette?
– Historikere må forholde seg til antikke artefakter. Mange, kanskje de fleste, av disse artefaktene har en eller annen lenke til ulovlig antikvitetshandel. For eksempel er tekster vi leser i moderne bibler basert på antikke manuskripter. Mange av disse manuskriptene kommer med en tvilsom bakgrunnshistorie fra antikvitetsmarkedet. Arkeologiske artefakter som har en kjent opprinnelse er de mest verdifulle for historikere. Disse artefaktene har blitt gravet ut av profesjonelle arkeologer som samtidig samvittighetsfullt har kartlagt konteksten rundt artefaktene. 

Nongbri sier at vi for eksempel nok ville forholdt oss annerledes til et manuskript som vi hadde funnet i ruinene av et hus sammen med noens personlige eiendeler, enn til et manuskript funnet på en søppeldynge. 

– Hvis artefakter graves opp av plyndrere, og etterpå selges på antikvitetsmarkedet, vil artefaktens verdi for historikere bli redusert. I disse tilfellene vet vi ikke noe om plassen gjenstanden ble funnet på, eller konteksten rundt den.  

Bruker mye tid på etikk
Forskningen på antikk jødedom og tidlig kristendom handler stadig mer om etiske spørsmål. Mye av det arkeologiske opphavet til det fysiske forskningsmaterialet på feltet er ukjent.

– Hvordan skal vi forholde oss til manuskripter og artefakter som dukker opp på antikvitetsmarkedet, og som vi ikke kjenner opphavet til? Skal vi publisere forskning på dem? Hvis vi gjør det, vil vi øke manuskriptenes verdi på antikvitetsmarkedet og stimulere til videre plyndring av arkeologiske steder. Bør vi nekte å forske på dem, og slik kanskje miste viktig historisk informasjon? Dette er levende debatter i vårt forskningsfelt akkurat nå, sier Nongbri. 

En lang vei å gå
Professoren forteller at også flere enn forskere og akademia nå begynner å se at kommersielt salg av kulturarv, manuskripter og artefakter er et problem. 

– Mange av de store bibliotekene og museene i Europa og Amerika har bygd opp sine samlinger i en periode der de kunne utnytte koloniene sine. Både bibliotekarer, museumskuratorer og forskere har nå som regel en bedre praksis enn forgjengerne sine når de samler inn materiale. Men vi har fremdeles langt igjen å gå for å finne en etisk og bærekraftig måte å håndtere kulturminnemateriell på.

---

Brent Nongbri tar også del i forskningsprosjektet The Lying Pen of Scribes. Her ser han på skjæringspunktet mellom akademia og antikvitetsmarkedet.