Bilde fra panelsamtale

Møttes til debatt om undervisning

Studentrådet ved MF inviterte til debatt om undervisning og formidling i og etter høyere utdanning. 

Fakta: 

 

 

Ole-Jacob Skodvin

Anne Line Wittek

Amund Thomassen

- Hvordan er den undervisningsfaglige kompetansen, og er studieprogrammene skrudd logisk sammen? De fleste, både ansatte og undervisere, mener undervisning der studenter deltar aktivt gir det beste læringsresultatet. Et annet interessant funn er at undervisere bruker mye tid på undervisningen, og de vil gjerne bruke enda mer tid på dette. Vi ser nå en klar trend der utdanningen og forskningen begynner å få den samme kulturen. Utdanning settes på et likeverdig nivå med forskningen, sa Ole-Jacob Skodvin, analysedirektør i NOKUT i sin innledning under debatten 24. april.

Aktiv og variert læringsform
- Takk for invitasjonen til et viktig arrangement. Dette er store og komplekse spørsmål. Går det an å si noe om hva studentene faktisk lærer noe av? Ja, det gjør det, sa neste innleder, Anne Line Wittek. Hun er professor ved Institutt for pedagogikk (UiO) og viste til en undersøkelse fra NIFU med viktige funn som hun oppsummerte i tre korte punkter:
1. Aktive læringsformer er det studenter lærer mest av. En må jobbe med relevante problemstillinger i undervisningen. 
2. Aktiviteter der studenter under kyndig veiledning får utforske kunnskapsfeltet på egenhånd og i samarbeid med studenter.
3. Medstudenter diskuterer og vurderer hverandres arbeid.

Positiv til pedagogisk merittering
Neste innleder for debatten var ​Amund Thomassen, fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Norsk Studentorganisasjon.
- Det er spennende å diskutere undervisningskvalitet i et nasjonalt perspektiv, for det er så stor variasjon. Studenter som kommer rett fra videregående trenger en bedre forventningsavklaring. Pedagogisk merittering, som er kommet nå, er veldig positivt. Vi trenger også at studenter inkluderes mer i det akademiske fellesskapet.

Behov for universitetspedagogisk tilbud
Atle Ottesen Søvik, studiedekan ved (MF) og vararepresentant i Norgesuniversitetets styre peilet inn på behovet for universitetspedagogikk.
​- Det viktigste er at læreren er engasjert og kunnskapsrik, og kan tenne læringsgnisten i studentene. Men får en lærer mer kunnskap om universitetspedagogikk, kan det resultere i mer engasjement på flere nivå. Derfor ønsker vi å tilby lærere ved MF slik kompetanseheving fremover.

​Vil ha forventningsavklaring
Neste panelsamtale tok problemstilligen hjem til MF. Hvordan fungerer undervisningen og formidlingen på MF? Studentrådsleder Fam Karine Heer Aas viste til hvordan studentene selv ønsker at undervisningen på MF skal være. 
- Det er vanskelig, for vi er en variert gruppe. Men det som går igjen i kåringene av "Årets underviser" er evnen til å engasjere, og at vi studenter blir gitt de riktige verktøyene til å kunne tilegne oss den kunnskapen vi skal. 
Samtidig trakk hun fram viktigheten av tydelig forventningsavklaring. 
- Hva forventer du som lærer, av meg som student? Og hva forventer jeg av deg? Vi trenger for eksempel hjelp til å sortere og organisere litteraturen i logisk rekkefølge. Og hvordan skal helt ferske studenter organisere sin studiehverdag?

​Utfordret studentene
Universitetslektor Hanne Birigitte Sødal Tveito utfordret samtidig studentene.
- Vi som forelesere og lærere skal formidle kunnskap på en slik måte at det motiverer og åpner opp nye rom hos studentene. Men dere skal også vite at vi lærere blir utrolig motivert av studentenes engasjement, blikk og kontakt. Så vær tilstede på forelesning. Vær på huset. Og vær tilstede mentalt. For interesserte ansikter er så viktig for at vi skal klare å være engasjerte, sa hun og fikk nikk fra sine kollegaer i panelet og i salen.

Temaspørsmålene for den fagkristiske dagen

  • Hva er forholdet mellom undervisning og formidling, og kvalitet i utdanningen?
  • Hvordan ser fremtidens undervisning ut, og hvordan kommer vi oss dit?
  • Bør alle undervisere være pedagoger? Og hvordan ser undervisning ut på MF?
  • Gir studieprogrammene oss verktøyene til å selv bli gode undervisere og formidlere? 

Panelet bestod av:
Ole-Jacob Skodvin - Analysedirektør, NOKUT
Anne Line Wittek - Professor ved Institutt for pedagogikk (UiO)
Amund Thomassen - Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig, Norsk Studentorganisasjon
Atle Ottesen Søvik - Studiedekan (MF) og vararepresentant Norgesuniversistetets styre
Trine Anker - Førsteamanuensis, og tidligere leder for lektorprogrammet (MF)
Kjetil Fretheim - Professor, avdelingsrådsleder, årets underviser 2013 (MF)
Hanne Birgitte Sødal Tveito - Universitetslektor, leder av MFs lærermøte, årets underviser 2015 (MF)
Fam Karine Heer Aas - Leder, Studentrådet ved MF
Rebekka Opsal - Fagpolitisk ansvarlig, Studentrådet ved MF (ledet debatten)