istock, myanmar, MF, theology, religion, education

MF vant midler til Myanmarprosjekt

MF er tildelt fem millioner av NORPART til et samarbeid med Myanmar Institute of Theology (MiT). 

NORPART
NORPARTs overordnede mål er å styrke kvaliteten i høyere utdanning i Norge og utviklingsland gjennom utdanningssamarbeid og gjensidig studentmobilitet. 

MiT
Myanmar Institute of Theology (MiT) holder til i Insein Township, Yangon. 

 

Iselin Frydenlund

Bjørn Lyngroth

Vidar L. Haanes

 Kjell Magne Bondevik
(Foto: Oslosenteret)

Prosjektet skal styrke det akademiske samarbeidet mellom Norge og Myanmar samt utvide MFs kompetanse på religion i Asia. Det langsiktige samarbeidet skal også bidra til å styrke teologisk og religionsvitenskapelig forskning i Myanmar.

– MF er stolte av å vinne frem i den harde konkurransen om NORPART-midler, sier rektor ved MF Vidar L. Haanes.

Styrker det faglige nivået
MF og MiT vil bygge opp et utvekslingsprogram både for master- og doktorgradsstudenter over en femårsperiode.

– Vi skal styrke det faglige nivået ved begge institusjonene. Det vil skje gjennom et tett samarbeid og utveksling av både studenter og forskere, sier forsker Iselin Frydenlund.

Hun er postdoktor ved MF og akademisk rådgiver for prosjektet. Frydenlund omtaler muligheten MF-studenter nå får til studieopphold i Myanmar som unik.

Bjørn Lyngroth, internasjonal rådgiver ved MF og medlem i prosjektgruppen, ser at samarbeidet vil påvirke MFs student- og fagmiljø positivt.
– Årlig vil det komme en gruppe fra Myanmar for å ta deler av sin grad ved MF. Vi ser frem til samarbeidet og de gode synergieffektene som kan komme ut av prosjektet, sier Lyngroth.

Kunnskap og religionsdialog
Et viktig mål for prosjektet er å øke den religionsfaglige kompetansen i Myanmar i en tid der landet preges av økende spenninger mellom religiøse grupper. Religion er blitt kraftig politisert i landet.

– Kunnskap og religionsdialog er sentralt for å demme opp videre spenninger. Vi er derfor glade for at også det statlige thervada-buddhistiske misjonsuniversitetet (ITBMU) er en del av dette prosjektet, sier Haanes.

MFs samarbeid med MiT og ITBMU anses som viktig både faglig og som bidrag til å utvikle religionsdialog i Myanmar.

– Kan indirekte bidra til fred
Kjell Magne Bondevik, leder av Oslosenteret, gratulerer MF med prosjektet.
– Det har ikke vært direkte religionsforfølgelse i Myanmar de senere år, men klare trekk av diskriminering og spenning mellom buddhister og religiøse minoriteter. Ethvert initiativ som tar sikte på redusere spenningen gjennom dialog er veldig positivt, sier han.

Det er gledelig å høre at MF skal bidra til slikt indirekte fredsskapende arbeid, sier Bondevik.

Han møtte regjeringsleder Aung San Suu Kyi, som også er leder av NLD-partiet og fredsprisvinner, i Myanmar mot slutten av 2016.
– Det fredsskapende arbeidet er komplisert. Foreløpig har det ikke vært stor fremgang. Fortsatt er det militære kamper i noen delstater. Selv om dette ikke er en religionskrig, er det likevel en fare for religionsdiskriminering. Prosjektet MF nå igangsetter, vil føre til at kristne i Myanmar kan kjenne på støtte fra trosfeller i Norge gjennom MF. Samarbeidet er derfor et svært positivt initiativ, ettersom det både kan bidra til å dempe spenninger og gi støtte til kristne i Myanmar, sier Bondevik.

Bildet: rektor ved MF Vidar L. Haanes og rektor ved MiT Samuel Ngun Ling​.