Mario Aletti, Kenneth Pargament, Gry Stålsett og Lars Johan Danbolt på konferanse i Hamar 2017.

MF utmerker seg i forskningsmiljø

– Tyngdepunktet i religionspsykologisk forskning har flyttet seg fra Sverige til Norge, sier Gry Stålsett. MF var nylig medarrangør av internasjonal konferanse i religionspsykologi.

Fakta: 


Dr. Tatjana Schnell


MF-stipendiat Maria Stensvold Ånonsen forteller her om sitt prosjekt, der informanter tar foto av sine kilder til mening.

Bildet: Professor dr. Mario Aletti, professor dr. Kenneth I. Pargament, førsteamanuensis dr. Gry Stålsett og professor dr. Lars Johan Danbolt.

IAPR-konferansen gikk av stabelen i Hamar, og på programmet sto temaer som sjelesorg terapi, tilknytning til gud, religiøs mestring og eksistensiell meningsdannelse ved livets slutt. Hovedtalerne var dr. Valerie DeMarinis, dr Kenneth I. Pargament, dr. Mohammad Khodayarifard og dr. Tatjana Schnell. De er alle ledende forskere innen psykologi, religion og spiritualitet, kultur og eksistensiell meningsdannelse. Førsteamanuensis Gry Stålsett fremholder forelesningene til Tatjana Schnell om eksistensiell meningsdannelse som glitrende.

- Religion og åndelighet er to mulige kilder til mening og gir en høy indikasjon for meningsfullhet, men bare hvis den har en viktig plass i et menneskes liv, sier dr. Schnell i et intervju med KPK om hvordan tro kan gjøre en mindre syk.
Hele intervjuet med Schnell kan leses på kpk.no (krever innlogging). 


Dr. Tatjana Schnell engasjerte publikum med sitt foredrag.

Fremmer viktige forskningskontakter
- Konferansen er et spennende møtested for teologer og psykologer og andre faggrupper. Religionspsykologi er et tverrfaglig fagfelt. For meg var det stort at den internasjonale konferansen i religionspsykologi var lagt til Norge og at MF var medarrangør. Å møte kolleger fra hele verden som er opptatt av å se på religiøs adferd med psykologiske briller er spennende, sier Stålsett.

- Hvorfor er det viktig at MF var med på å arrangere denne konferansen?
- MF bygger slik nettverk ut i verden og fremmer viktige forskningskontakter og samarbeid.
- Det var stas at rektor Vidar L. Haanes åpnet konferansen, og at professor Lars Johan Danbolt ledet det hele. Selv synes jeg det var gøy å bidra sammen med professor emeritus Leif Gunnar Engedal fra MF og psykiater Arne Austad.
De tre holdt fremlegg av en case om religiøse metaforer i terapi. 

- Vi har skrevet om dette i et kapittel i boken Ana-María Rizzuto and the Psychoanalysis of Religion.The Road to the Living Godsom nettopp kommet ut i USA, forteller Stålsett.
Se omtale av boken her.

Pulserende fagmiljø i Norge
- Hvordan vil du beskrive utviklingen for religionspsykologimiljøet ved MF og i Norge de siste ti år?
- Det har skjedd en rivende utvikling! På konferansen ble det kommentert av flere at tyngdepunktet i religionspsykologisk forskning i Skandinavia har flyttet seg fra Sverige til Norge - til her ved MF, hvor det voksende fagmiljøet  fra MF og VID, kolleger ved Diakonova og Innlandet – og Religionspsykologisk Senter møtes, sier Stålsett.

Stålsett ser at det fortsatt er en vei å gå for å få flere MF-studenter til å velge religionspsykologi som fordypningsfag, og minner om at det kan tas av studenter ved flere studieretninger.  

Vil du studere religionspsykologi?
Les om emnet RPSY 501 her.

Emnets innhold er blant annet: omvendelseserfaringer, religiøs mestring, ritualers psykologiske funksjon og sammenhenger mellom religion, livskvalitet og helse. Du blir også kjent med arbeidet til pionerene Sigmund Freud, William James og brødrene Schjelderup. 

Konferansen ble arrangert av MF, Sykehuset Innlandet / Religionspsykologisk senter, VID vitenskapelige høgskole og Høgskolen i Innlandet.