MF-studenter med på unikt utgravingsprosjekt

For første gang har MF-studenter deltatt i et utgravingsprosjekt i Kroatia. – Veldig interessant, sier Brooke og Jesse Ophoff.

Varvaria-Breberium-Bribir Archaeological Project

  • Etablert i 2014.
  • MF-studenter deltok i prosjektet våren 2016.
  • Prosjektet søker bevis for at kristen tro var kjent i området tidligere enn hva som nå antas.
     

 

Victor Ghica,
MF-professor
og adm. direktør for utgravingsprosjekt i Bribir.

The text is also published in English.

​Utgravingene ved Bribir ledes av Macquarie University (Sydney) og Museum of Croatioan Archaelogocial Monuments (Split). Samarbeidet startet i 2014. MF-professor Victor Ghica tok initiativ til dette sammen med to kolleger fra de nevnte institusjonene. Prosjektets navn er Varvaria-Breberium-Bribir Archaeological Project. I år er det altså tredje sesong med utgravinger og første gang MF-studenter deltar.

− Bribir er ett av de største, best ivaretatte arkeologiske stedene i Kroatia, forteller Ghica, som er feltdirektør og administrerende direktør for prosjektet.
− Stedet har vært bebodd kontinuerlig fra jernalderen og frem til det 19. århundre. Bribir er vel dokumentert i materiale og nedskrevne notater fra jernalderen av. Dette gir stedet et unikt arkeologisk potensial.

Stort, urbant senter
Området var opprinnelig en stor bosetning i jernalderen. Det ble transformert til den romerske byen Varvaria. Byen forble et stort, urbant senter gjennom senantikken og tidlig middelalder.
− Bribir ble, under navnet Breberium, hovedstaden til visekongene i det ungarske erkekongedømmet sent i det 13. århundre og inn i det 14. århundret, sier Ghicha.
Sakte, men sikkert ble byens posisjon svekket til en liten landsby. Dette skjedde i de ottomanske og venetiske tider. I det 19. århundret ble området til slutt gitt opp.
− I tillegg til våre utgravinger er stedet blitt nesten kontinuerlig utforsket i mer enn femti år av ulike kroatiske lag.

Du kan følge Bribir Archaeology Group på Facebook.

Leter etter kirkebevis
Brooke og Jesse Ophoff tok fatt på gravearbeidet med håp om å finne bevis som kan datere en kirke til en tidligere periode enn hva som til nå er antatt. Til nå er det funnet noen bevis. Kirken ligger et godt stykke ned i bakken, under et annet kirkebygg. Plasseringen gjør gravearbeidet krevende. 
− Finner man enda flere slike bevis, vil det demonstrere at kristendommen var i regionen tidligere enn hva en nå tror, forteller Brooke.

Variert gravearbeid
I tre uker deltok Brooke og Jesse i utgravingen.
− Vi sto opp i 7-tiden, spiste frokost, samlet verktøyene og ankom utgravingsstedet like etter kl. 8. Arbeidsdagene avsluttet vi en gang mellom klokken 16.30 og 19.00, avhengig av hvor mye som måtte gjøres, skriver Brooke på bloggen sin.
Hun omtaler det som et møysommelig og til tider krevende fysisk arbeid.
− Etter noen dagers gravearbeid byttet vi ut store redskaper til noen langt mindre. Forsiktig siktet vi jorden. Vi fant mange bein fra gamle graver, noen skjell og en mengde steiner, forteller Brooke.

Vil du vite mer om utgravingen Brooke og Jesse var med på? Besøk bloggen deres her.