MF-ere i Kroatia

MF-studenter gjorde funn

MF-studenter som deltar i arkeologiske utgravninger i Bribir, Kroatia, har nettopp gravd frem sjeldne antikke fresker.

I løpet av årets utgravningssesong, i april-mai, avslørte teamet i Bribir bygninger datert til sen republikansk periode (1. århundre f.Kr.).

– I et rom i en av bygningene studentene var med på å grave ut, fant de fresker, veggmalerier, sier en glad professor Victor Ghica. Han leder utgravingene i Bribir, og forteller at disse freskene er et ekstremt sjeldent eksempel på tidlige romerske malerier i det vestlige Balkan.

Gravingen som Ghica leder, er en del av det arkeologiske prosjektet Varvaria-Breberium-Bribir. Forskningsprosjektet fokuserer på den senantikke okkupasjonen av gamle Varvaria.

Varvaria var en romersk by, og senere i middelalderen hovedstaden, i et stort område som bestod av Dalmatia, Slavonia, Herzegovina og Bosnia. I dag er dette et av de mest ikoniske arkeologiske områdene i Kroatia.

– I løpet av de siste seks årene har Varvaria-Breberium-Bribir-prosjektet konsentrert seg om et bygningskompleks bestående av en rotunde-kirke (en sirkelformet kirke), et mausoleum-memoria (en bygning hvor ett eller flere avdøde mennesker er stedt til hvile) og andre sammenhengende bygninger, forteller Ghica.

Les mer: http://www.varvaria-breberium-bribir.org

Også i år har MF-studentene som har besøkt prosjektet blitt opplært i utgravningsteknikker, i topografisk kartlegging og katalogisering av arkeologisk materiale.

Utgravningene i Bribir er finansiert av MF, Macquarie University (Sydney), Museum of Croatian Archaeological Monuments (Split) og flere andre kroatiske institusjoner.