Øverst fra venstre: Birgitte Lerheim fra TF, Knut Tveitereid fra MF, Astrid Sandsmark fra MF, Stephen Sirris fra VID, Linn Sæbø Rystad fra MF og Bård Eirik Hallesby Norheim fra NLA.

Engasjerte

- Vi er seks forskere som deler et engasjement for den ledertreningen som foregår i Den norske kirke, sier prosjektleder Knut Tveitereid. Øverst fra venstre: Birgitte Lerheim fra TF, Knut Tveitereid fra MF, Astrid Sandsmark fra MF, Stephen Sirris fra VID, Linn Sæbø Rystad fra MF og Bård Eirik Hallesby Norheim fra NLA. 

MF skal forske på ledertrening etter konfirmasjon sammen med TF, NLA og VID

Kirkerådet bevilger en halv million kroner til det spennende forskningsprosjektet «LEK - Ledertrening etter konfirmasjonen». Prosjektet er initiert av MF, og består av felles forskning mellom MF, NLA, TF og VID.

Kirkerådet mottok i år 67 søknader og innvilget 21 prosjekter. Søknadene representerte en bredde av organisasjoner, utdanningsinstitusjoner, menigheter og andre fag- og ressursmiljø, skriver Kirkerådet i sin tilbakemelding til institusjonene.             

Hvorfor midler er viktig

– Ledertrening etter konfirmasjon er et betydelig fenomen som tilbys i mer enn halvparten av menighetene i Den norske kirke – og ofte i samarbeid med en eller flere av de nasjonale ungdomsorganisasjonene. Dette er en utrolig viktig arena både for bred trosopplæring og rekruttering til kirkelig tjeneste, sier MF-førsteamanuensis Knut Tveitereid, som er leder for prosjektet.

Ledertreningen i Den norske kirke er delvis vokst fram nedenfra, fra initiativ i lokalmenigheter – og delvis kommer den ovenfra, fra lederkurs i regi av Norges KFUK-KFUM, Ung Kirkesang, Acta, NMSU eller KRIK. Prosjektet skal blant annet se på forholdet mellom stedegne og nasjonale perspektiver i konkrete ungdomsarbeid.

Skal forske på ledertrening

Forskningsprosjektet Ledertrening etter konfirmasjon (LEK) er et prosjekt igangsatt av MF Vitenskapelig Høgskole, der MF samarbeider med NLA Høgskolen, Teologisk Fakultet ved Universitetet i Oslo (TF) og VID Vitenskapelige Høgskole. Forskergruppen består av seks forskere; Birgitte Lerheim fra TF, Bård Eirik Hallesby Norheim fra NLA, Stephen Sirris fra VID, og Astrid Sandsmark, Linn Sæbø Rystad og Knut Tveitereid, som alle tre er fra MF. 

– Det blir veldig stas å samarbeide med gode kolleger fra de andre utdanningsinstitusjonene. Vi er seks forskere som deler et engasjement for den ledertreningen som foregår i Den norske kirke. Vi er også skjønt enige om at den etablerte kunnskapen på feltet er for skjult, for spredt og for usystematisk per i dag, sier Tveitereid.

Planlegger lærebok

Den bredt sammensatte forskergruppen mener at tidligere forskning kun i liten grad har hatt ungdommenes egne erfaringer på radaren. Av den grunn er også dette et perspektiv de ønsker å løfte frem i sin felles forskning. I tillegg vil rekruttering, frivillighet og ledelse stå svært sentralt i forskningsprosjektet.

Planen er at dette prosjektet skal resultere i en lærebok som er klar for utgivelse i 2022. Målet med boken er at den blir tatt i bruk som pensum på lærestedene, at den blir fagfellevurdert og at den er lesbar for både studenter og praktikere.