Iselin Frydenlund får NFR-støtte til islamofobiprosjekt

MF-prosjekt om islamofobi støttes av Forskningsrådet

Førsteamanuensis Iselin Frydenlund ved MF har fått tilslag på prosjektet «Intersecting flows of Islamophobia («INTERSECT»)» hos Forskningsrådet/FRIPRO.

– Det er veldig godt gjort å nå frem i denne konkurransen, sier rektor Vidar L. Haanes. Blant 246 søknader om prosjektstøtte i humaniora og samfunnsfag, var INTERSECT én av 14 søknader som fikk tilslag. På samme dag som NFR-prosjektet «Tracing the Jerusalem Code» har sin avslutningsdag, får altså MF et nytt NFR-prosjekt.

Et godt lag
Iselin Frydenlund er førsteamanuensis i religionsvitenskap ved MF. Hun er også leder av MF CASR, MFs forskningssenter for religionsforskere. Hun gleder seg stort over å få tilslag på søknaden. Prosjektet vil få tildelt ti millioner kroner over tre år fra NFR.

Med på laget har Frydenlund anerkjente forskere som Torkel Brekke og Cathrine Moe Thorleifsson fra UiO/C-REX, Sindre Bangstad fra KIFO og Göran Larsson fra Gøteborgs universitet. I tillegg skal det tilsettes to postdoktorer og en stipendiat.

Globale bekymringer over Islam
Prosjektet «Intersecting flows of Islamophobia («INTERSECT»)» tar utgangspunkt i de siste tiårenes kraftige økning i anti-muslimske følelser og praksis (islamofobi) over hele verden. Islamofobi uttrykkes både i tradisjonelle medier og i sosiale medier. Bekymringer over islam og muslimsk praksis (som tildekking av kvinnekroppen, halalslakting og religion i offentligheten) har blitt et fremtredende trekk ved offentlig debatt i Europa og Nord-Amerika.

– Islamofobien er imidlertid ikke begrenset til "Vesten". Tvert imot, anti-muslimske følelser og vold mot muslimer er sterkt representert i andre deler av verden også, spesielt i India og i buddhistiske land i Asia hvor vold mot muslimske minoriteter er på vei oppover, forteller Frydenlund.

Førsteamanuensisen viser til den etniske rensingen av mer enn 700 000 Rohingya-muslimer fra Myanmar til Bangladesh i 2017. Så langt er dette det mest ekstreme og voldelige uttrykket for islamhets og frykt for muslimske minoriteter i Asia.

Lite vitenskapelig oppmerksomhet
– De globale aspektene av islamofobi har fått overraskende lite vitenskapelig oppmerksomhet, og islamofobi er for det meste behandlet som parallelle, lokale fenomen som opptrer i ulike områder av verden. Men: Empiriske bevis viser at islamofobi er et fenomen som brer seg langt utover lokale sammenhenger og må forstås som et transnasjonalt fenomen.

For å tette dette hullet i forskningen vil INTERSECT-forskere studere islamofobi som et globalt fenomen overført fra lokale kontekster gjennom ulike former for kommunikasjon, gjennom personer og i form av gjenstander. Slik er islamofobi et fenomen som forhandles på ulike skalaer og arenaer.

Vil utforske og teoretisere
– Målet med INTERSECT er tredelt: For det første skal vi utforske islamofobi som et globalt fenomen gjennom analyser av kryssende strømmer og nivåer. For det andre vil vi teoretisere islamofobi som et globalt fenomen. Til sist vil vi teoretisere hvordan islamofobiske dystopier endrer forestillinger om nasjonal identitet, forklarer Frydenlund.

Prosjektet vil hente forskere fra et bredt spekter av disipliner: religionsvitenskap, antropologi, medievitenskap og statsvitenskap.

– Prosjektet vil bane nye teoretiske og metodiske veier i studiet av nasjonalisme, religion og globalisering. Slik håper vi INTERSECT vil kunne føre til akademisk nybrottsarbeid, sier Frydenlund.