MF på topp i stor evaluering

MF er en av de mest innovative forskningsenhetene i teologi i Europa, ifølge internasjonal ekspertkomite.

Fakta: 

 Jan-Olav Henriksen, forskningsdekan.

I de nylig offentliggjorte resultatene av den store evalueringen av norsk humanistisk forskning (Humeval) kommer MF svært godt ut – og er klart best blant de teologiske miljøene i Norge.

Evalueringen er gjort av en internasjonal gruppe på bestilling fra Norsk Forskningsråd. Rapporten fra evalueringen nevner kun MF og HF/UiO blant universitetene og høyskoleinstitusjonene som «svært gode eller utmerkede (excellent) med tanke på kvaliteten av forskningspublisering.» Fra før er det kjent at MF er den institusjonen som publiserer mest per faglig tilsatt. MFs forskningsdekan Jan-Olav Henriksen er nr. 11 på listen over mestpubliserende forskere i Norge - og topp tre i humaniora. MF-rektor Vidar L. Haanes berømmer Henriksen for hans enestående innsats.

En av de mest innovative forskningsenhetene
Panelet som har vurdert MF og andre institusjoner innen religion og teologi sier at på dette området er MF «svært godt representert i internasjonal forskning, har hatt flere store publikasjoner hos internasjonale forlag, og er en av de mest innovative forskningsenhetene i Europa.» Evalueringen trekker særlig frem den systematisk-teologiske forskningen ved MF.

Sterk internasjonal profil
Utredningen peker også på at kandidater som er utdannet ved MF bidrar til utdanning i andre deler av samfunnet, og i ulike kirkesamfunn. Videre fremholdes det at den sterke internasjonale og interdisiplinære profilen ved MF gjør at kandidatene får en solid skolering, som vil kunne gi sterke samfunnsbidrag.  Ifølge evalueringen er det også dokumentert at MF allerede har stor betydning på ulike samfunnsfelt. Den har også tydelig fanget opp at MF ikke lenger bare gir en teologisk utdanning, men tilbyr noen av de mest omfattende og mangfoldige programmene for religionsundervisning i Norge.  Samtidig får MF ros for å ha strategier for å sikre kvaliteten på forskningen og for å ta vare på talentene som finnes i staben.

Strategisk satsning gir uttelling
–​ Dette er et overveldende godt resultat som det er grunn til å være glad og takknemlig for, sier forskningsdekan ved MF, professor Jan-Olav Henriksen.
Han påpeker at de gode resultatene er en følge av at mange ansatte gjør og har gjort en stor innsats gjennom mange år.  Denne innsatsen, sammen med en strategisk satsing på utvikling av de ulike forskningsmiljøene ved MF, har nå vist seg å gi full uttelling.

–​ Resultatene er en solid inspirasjon til videre innsats. Samtidig viser evalueringen at MFs mål om å være i front både nasjonalt og internasjonalt har vært realistisk å oppnå, sier Henriksen.