MF er på akademiatoppen i Norge når det gjelder publiseringspoeng i 2016.

MF på publiseringstoppen

Ansatte ved MF er de som i snitt publiserer mest forskning blant universitets- og høyskoleansatte i landet. – Vi er stolte av våre dyktige ansatte, sier rektor Vidar L. Haanes.

I 2016 hadde MF akademias høyeste forskningsproduksjon, målt i publiseringspoeng per faglige årsverk.

Det viser tall fra tilstandsrapporten for høyere utdanning og forskning, som Kunnskapsdepartementet la frem tirsdag denne uken og som Forskerforum har sett nærmere på i denne saken. MF sanket inn 2,52 poeng per årsverk. Til sammenligning hadde for eksempel NTNU 1,21 poeng, melder Forskerforum.

Motiverer de ansatte
– Vi satser tungt på å motivere de ansatte til å publisere, ikke bare professorer, men også lektorer og stipendiater. Vi går gjennom hvilke tidsskrifter og publiseringskanaler de kan sende til, og jobber målbevisst for å finne nivå 2-tidsskrifter, sier rektor Vidar L. Haanes til Forskerforum.
– Vi er stolte av våre dyktige ansatte, sier Haanes.

Tilstandsrapporten for høyere utdanning og forskning kan du lese her. 

Kvinnelige professorer
MF har i mange år hatt svært god produksjon av poenggivende forskningsartikler og bøker. De siste årene har MF også hatt sektorens største vekst i andel kvinnelige professorer. Fra ikke å ha noen kvinnelige professorer i 2006, har MF nå kvinner i om lag 25 prosent av professorstillingene.