MF gir ut LK og TPT

MF overtar utgivelsen av LK og TPT

MF vitenskapelig høyskole og MF KOM har overtatt produksjonen av tradisjonsrike Luthersk Kirketidende (LK) og Tidsskrift for praktisk teologi (TPT).

Første nummer av LK som MF er utgiver av kommer i posten i disse dager. Bladet har også fått nytt design.
Les lederen av nr. 1 "Teologi etter Thunberg" her ...

Det er Luther Forlag (slått sammen med Lunde Forlag i 2014) som har stått for produksjonen av Luthersk Kirketidende nesten helt fra det ble startet i 1863. Innholdet har blitt laget av en uavhengig og selvstendig redaksjon. Nå ønsket forlaget at andre tok over produksjonen av bladet, og MF har valgt å ta jobben.

Selvstendig redaksjon
– LK og TPT vil fortsatt ha en selvstendig redaksjon. De vil ikke bli "MF-blader". Samtidig er det positivt å få en utgiver som har et nært forhold til den primære målgruppen, nemlig prester i Den norske kirke. Det vil gi stabilitet og forutsigbarhet i arbeidet videre, sier redaktør for Luthersk Kirketidende, professor Harald Hegstad.

Vil det bli noen endringer i LK/TPT etter dette?
– LK har til nå kommet ut cirka annenhver uke. Fra i år, 2020, vil det komme hver tredje uke. Det blir altså litt færre numre, men mer innhold i hvert nummer. Vi har også lagt om det grafiske uttrykket.  Ellers vil bladet være til å kjenne igjen, med artikkelstoff, bokmeldinger og tekstgjennomgåelser. Hegstad forteller at LK fortsetter samarbeidet med TPT, slik at abonnenter på LK også mottar TPT som en del av abonnementet. TPT vil fortsatt komme med to nummer i året.

– Vi gjør også et par utskiftinger i redaksjonen i LK i 2020. Førsteamanuensis Fredrik Saxegaard går ut av redaksjonen, og blir ny redaktør i TPT. Men dette har ikke noen sammenheng med endring av utgiver.

TPT ble startet som et tilleggshefte til LK av MFs praktikumslærere i 1984. TPT er nå et ledende fag- og forskningstidsskrift i Norden.
– Vi markerer overgangen til ny utgiver med et bredt anlagt temanummer til våren om "state of the art" i praktisk teologi, forteller avtroppet redaktør av tidsskriftet, Lars Johan Danbolt. Første nummer av TPT i 2020 kommer i juni. 

Lang tradisjon
LK har en tradisjonsrik historie og har spilt en viktig rolle i Den norske kirke blant annet gjennom lederartiklene.
– Nå konkurrerer bladet som alle andre papirpublikasjoner med digitale og sosiale medier. LK skiller seg likevel ut ved å gi plass til de litt lengre og reflekterende samtalene. Blant annet har vi hatt mange viktige debatter om bibeloversettelsesspørsmål, sier redaktør Harald Hegstad.

Faktura
Faktura for abonnementet på LK/TPT har tidligere blitt sendt ut i november. Av tekniske åraker, ved overgangen til MF som utgiver, kommer faktura for abonnementet først tidlig i 2020 til abonnentene.  

Ved spørsmål om LK, TPT eller abonnement til bladene: Kontakt dennye redaksjonssekretæren ved MF, Åsmund Aksnes.
E-postadresser: lk@mf.no og tpt@mf.no

LK og TPTs nye nettsider finner du her: www.mf.no/lk