MF medlem av globalt teologisk nettverk

MF ble nylig medlem av GNPT. – Her foregår det viktige samtaler om religion, teologi og globale samfunnsspørsmål, sier professor Kjetil Fretheim.

GNPT er et internasjonalt nettverk.

Det består av forskningsinstitusjoner som arbeider med teologi i det offentlige rom.

MF ble medlem av GNPT oktober 2016.

Professor Kjetil Fretheim, MFs representant under konferansen i Stellenbosch, Sør-Afrika.

Det teologiske menighetsfakultetet ble formelt tatt opp som medlem i the Global Network for Public Theology (GNPT) under et møte i Stellenbosch, Sør-Afrika, i oktober i år.

GNPT er et internasjonalt nettverk av forskningsinstitusjoner som arbeider med teologi i det offentlige rom. Nettverket og samler forskere fra all verdensdeler, deriblant fra Centre for Theology and Public Issues (University of Edinburgh, Storbritannia), EST - Lutheran School of Theology (Sáo Leoplodo, Brasil), Lutheran Theological Seminary (Philadelphia, USA), Beyers Naudé Centre for Public Theology (Stellenbosch, Sør-Afrika) og Public and Contextual Theology Strategic Research Centre (Chales Sturt University, Australia).

– Det er flott for MF å bli med i denne sammenhengen. Her foregår det viktige samtaler om religion, teologi og globale samfunnsspørsmål, og vi vil kunne bidra med erfaringer og perspektiver fra en norsk og nordisk sammenheng, sier Kjetil Fretheim, professor i etikk og diakoni ved MF.

Public theology kan oversettes som samfunnsteologi eller offentlig teologi. Sentrale spørsmålsstillinger innen fagfeltet er hvordan troende, kirker, trossamfunn og andre kan og bør bidra til å løse aktuelle samfunnsutfordringer som fattigdom, klima, krig og konflikt m.m.

– Konferansen i Stellenbosch tematiserte i hovedsak demokrati og sosial rettferdighet lokalt og globalt, forteller Fretheim.