MF får nytt navn

Ved semesterstart 20. august i år får Det teologiske menighetsfakultet nytt navn:
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn.

Det nye navnet får fram bredden i MFs fagområder og at studentene utdannes til yrker innen kirke, skole og samfunn. Navnet understreker at MF er en vitenskapelig høyskole.

– Samtidig beholder vi MF. Dette knytter det nye navnet sammen med historien: MF er en utdanningsinstitusjon på høyeste akademiske nivå som har et særlig ansvar for å utdanne kandidater til arbeid i menighetene, sier rektor Vidar L. Haanes.

Med opprettelsen av Institutt for kristendomskunnskap i 1967 var MF ikke lenger en rent teologisk utdanningsinstitusjon. MF utdanner også til andre kirkelige profesjoner og tilbyr lektorutdanning og en rekke studieprogram på ph.d.-, master- og bachelornivå.

– Med videre utvikling av studieprogrammer som på ulike måter gir kunnskap om religionens rolle i samfunnet, ønsker vi et navn som favner hele MFs bredde. Vårt nye navn avspeiler hvem vi er og vil være: en vitenskapelig høyskole for kirken, skolen og samfunnet, sier Haanes.

MF og MF vitenskapelig høyskole vil bli brukt som kortform. På engelsk blir navnet MF Norwegian School of Theology, Religion and Society.