MF etablerer EARS sammen med ni universiteter

MF er blant de ti universitetene som har etablert European Academy for Religion and Society (EARS).

Bildet: Rektor ved MF, Vidar L. Haanes,  signerer kontrakten. Ved siden av Haanes sitter representanter fra universitetene i Wien, Milano, Uppsala og Amsterdam.

Religion spiller en stadig sterkere rolle i samfunnsdebatten. Målet for det nyetablerte akademiet EARS er å styrke forståelsen av og dele kunnskap om religion. EARS vil jobbe for synliggjøring av betydningen akademisk teologi og religionsvitenskap kan ha i samfunnsdebatten, blant politiske beslutningstakere og i media.

− For MF er det både interessant og viktig å delta i et samarbeid om å synliggjøre og bruke den kompetanse vi har i teologi og religionsvitenskap, sier rektor Vidar L. Haanes.

Spesialistsamlinger om temaer som omhandler relasjonen mellom religion og samfunn er noe av det EARS vil igangsette. Videre vil EARS organisere møter mellom politikere, samfunnsledere og religiøse ledere. Disse møtene vil bli gjort kjent og tilgjengelig for offentligheten. EARS vil også tilby offentlige forelesninger og debatter. 

Blant stifterne, i tillegg til MF og TF i Oslo, er universitetene i Amsterdam, Berlin, Geneve, London (King's), Paris (Sorbonne), Strasbourg, Lund, Uppsala og Wien. Universitetene i København, Leuven, London (King's), Porto, Milano, Durham, Graz og Heidelberg er samarbeidspartnere.