MF best på publisering også i 2018

Aldri har norske forskere publisert så mye som i 2018. Og øverst blant høyskoler og universiteter ligger MF vitenskapelig høyskole.

I 2018 kan MF skilte med 2,3 publiseringspoeng per fagårsverk. Gjennomsnittet blant høyskoler og universiteter i landet er 1,1 prosent. MF publiserer også forholdsvis mest på høyeste vitenskapelig nivå (nivå2). 

MF vitenskapelig høyskole har i flere år knivet med Norges Idrettshøgskole (NIH) om topplasseringen i antall publiseringspoeng per fagårsverk. I 2017 lå Idrettshøgskolen like over MF, i 2016 lå MF på topp. I 2018 har MF igjen en knapp seier, med 2,3 publiseringspoeng per fagårsverk mot 2,27 for NIH. Til sammenlikning har Universitet i Oslo 1,84 publiseringspoeng per fagårsverk og Universitetet i Bergen 1,56 poeng.

MFs rektor, Vidar L. Haanes, er svært fornøyd med tallene.

– Det er ikke bare mengden vitenskapelige publikasjoner som teller, men også kvaliteten. Dersom vi ser på andel publiseringer i de høyest rangerte tidsskriftene (nivå 2), topper også MF listen her. Vi har flest forfatterandeler på nivå 2 per førstestillingsårsverk – igjen tett fulgt av Norges Idrettshøgskole, sier han.

Les også Khronos artikkel: En privat høgskole aller best i klassen

Flere tall finnes hos: 
Cristin (Current research information system in Norway) og 
DBH (Database for statistikk om høgre utdanning)