Konfirmanter skal forskes på av MF KOM. Foto: Bo Mathisen

Skal forskes på

 14-åringers eksistensielle spørsmål og tanker om konfirmasjon skal under lupen. Foto: Bo Mathisen / Den norske kirke

Mange tildelinger til MF KOM

MFs kompetansesenter for kirke og menighet skal forske på 14-åringer og på diakonal bibelbruk. De skal også utvikle en moderne katekisme og teologileir for ungdom.

Hvert år lyser Kirkerådet i Den norske kirke ut utviklingsmidler som organisasjoner, faginstitusjoner, menigheter, forlag og andre fagmiljøer kan søke på.

MF søkte i år om tildeling til tre prosjekter, og fikk tilslag på alle. Søknadene gikk gjennom Forsknings- og kompetansesenteret MF KOM.

MF KOM sto også bak MFs søknad til Kirkerådet om rekrutteringsmidler for 2020. Her fikk de tilslag på søknaden som de leverte sammen med Norges KFUK-KFUM om en teologileir for ungdom.

– Vi får være med å sette mange spennende prosjekter ut i live nå. Mange av de gode ideene i MF KOM har fått gjennomslag. Dette skaper selvsagt entusiasme hos oss som forsknings- og utviklingsfellesskap. Men aller mest tror vi at dette vil få betydning for kirke og menighet. Vi gleder oss til å gå i gang med arbeidet, sier en glad daglig leder av MF KOM, Inge Westly.   

De tre utviklingsprosjektene er:

14-åringen og konfirmasjon
Prosjektet skal analysere og drøfte innsamlet materiale fra 14-åringer, om deres eksistensielle spørsmål og tanker om konfirmasjon. Dette er en videreføring av undersøkelser forskere i MF KOM allerede har begynt på. Flere forskere vil arbeide sammen i analysearbeidet. Resultatet presenteres i to vitenskapelige artikler. Det utvikles en seminarpakke for ledere for konfirmantundervisning i menigheter, både for ansatte og frivillige ledere.

Diakoni, bibelbruk og samfunnsutfordringer (DIBISA)
Her skal betingelser for diakonalt arbeid av og med unge drøftes. Prosjektet skal peke på hvordan bibelske tekster kan bidra til å belyse aktuelle samfunnsutfordringer som migrasjon, klimaendringer, fattigdom og lignende. Prosjektet skal videre gi ressurser til kirkens unge, ansatte og frivillige til å styrke den bibelhermeneutiske kompetansen, men også til å tolke frykt, oppgitthet, engasjement og innsats i møte med aktuelle samfunnsutfordringer i lys av kristen tro og tradisjon.

Katekisme for vår tid
Målet her er å formulere sentrale punkter i den kristne troen på en måte som kommuniserer bredt i folkekirken. Dåpsforeldre og folk som ønsker å orientere seg om hva kirken står for, vil være primære målgrupper. Gjennom systematiske dialogprosesser vil fagteologer og vanlige folkekirkemedlemmer føres inn i et samspill om nye trosformuleringer for vår tid. Prosjektet skal resultere i en bokutgivelse som kommuniserer med og som kan deles ut til dåpsforeldre, men teksten vil også være en ressurs i andre sammenhenger.

Rekrutteringsprosjektet er:

Teologileir
MF og Norges KFUK-KFUM skal utvikle en teologileir for ungdom for å rekruttere dem til kirkelig utdanning. På leiren skal ungdommene møte engasjerende teologiformidling. Historisk sett har slike møter hatt stor betydning for rekruttering til kirkelige stillinger, også i Norge. Interesserte elever på videregående skole vil inviteres til 4-5 dagers leir på MF og Rønningen folkehøgskole i høstferien i 2020.