Mange søker MFs lektorprogram

Aldri før har så mange søkt MFs lektorprogram. Også det totale antallet av søkere til MF-studier øker.

Søkertall fra Samordna Opptak per 25.04.19 
(1. prioritet)

Lektorstudiet: 45
Bachelor i religion og samfunn: 34
Profesjonsstud. i teologi: 30

Her finner du full oversikt over søkertallene ...

I februar i år viste NOKUTs studiebarometer at MF har landets mest fornøyde lektorstudenter. En slik anerkjennelse fra studentene bærer frukter. Rekordmange søker seg nå til studiet. Antall søkere som har MFs lektorprogram som førsteprioritet øker med 15 prosent fra 2018.

– Vi gleder oss over positive tall for lektorprogrammet. Skolen trenger godt kvalifiserte lektorer som har mye kunnskap om religion og samfunn, sier rektor Vidar L. Haanes.

Størst økning
Det er bachelorgraden i religion og samfunnsfag som har størst økning av antall søkere i 2019. 23 stykker hadde denne bacheloren som sitt førstevalg i fjor. I år har 34 søkere dette studieprogrammet som sitt primære studieønske.

– MF styrker stadig sin posisjon som et ledende miljø innen forskning og undervisning i religion og samfunnsfag. Vi er glad for at studentene velger oss, sier rektor Vidar L. Haanes.

Ønsker flere på teologistudier
Rundt 50 søkere har teologistudier ved MF som førsteprioritet. 30 av disse søker seg inn på profesjonsstudiet, mens resten søker seg inn på bachelor i teologi, eller Ungdom, kultur og trosopplæring. 

– Det totale antall søkere til studieprogrammene våre i teologi er tilfredsstillende, men vi skulle gjerne sett tallene enda høyere, sier rektor Vidar L. Haanes.

Fortsatt mulig å søke MF-studier
Masterstudier, deltids- og enkeltemnestudier ved MF har søknadsfrist i juni.
Se masterstudier her … 
Se deltidsstudier her … 

– Har du spørsmål om studier ved MF, er det bare å ta kontakt på student@mf.no. Vi gleder oss til å se mange nye studenter i august, sier rektor Haanes.