Jerusalemprosjektet ved MF nevnes i Humaniorameldingen 31. mars 2017.

Løfter frem MF-prosjekt i Humanioramelding

Et forskningsprosjekt ved MF får god omtale i den ferske Humaniorameldingen. 

Fredag 31. mars kom det første politiske dokumentet der det foretas en helhetlig gjennomgang av humaniorafeltet i Norge.

- Det er svært hyggelig for MF at forskningsprosjektet Tracing the Jerusalem Code er nevnt i Humaniorameldingen, sier rektor Vidar L. Haanes.

Tracing the Jerusalem Code: Christian Cultures in Scandinavia er et tverrfaglig forskningsprosjekt som MF er vertsinstitusjon for. Prosjektet undersøker hvordan forestillinger om Jerusalem og Det hellige land har preget religiøs og politisk kultur i Skandinavia fra kristningen og frem til vår egen tid. Forskere fra en rekke humanistiske fagfelt i Norge, Norden og internasjonalt deltar i prosjektets aktiviteter.

Les mer om forskningsprosjektet her.

– Humanistene sitter med kunnskap og ferdigheter og verktøy som brukes for lite i arbeidet med å håndtere store samfunnsutfordringer som for eksempel innvandring, automatisering og klima. Ett av målene med meldingen er å koble humanistiske fag tettere på satsingene og pengestrømmene som allerede finnes, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I meldingen står det blant annet: «Humanistiske fag utforsker hvordan myter, etikk, fortellinger og ideologier skapes. De studerer grunnsteiner i dannelsen av fellesskap og bidrar til forståelse av hvordan identiteter har utviklet seg historisk. Spørsmål som kan ha betydning for integrering kan være: Hvilken felles arv deler vi med andre samfunn historisk, språklig og religiøst? Hvordan reflekteres flertallets verdier i mediene og den offentlige samtalen generelt? Hvordan slår forskjellige verdier ut i praksis?».

Humaniorameldingen finner du her. Omtalen av Tracing the Jerusalem Code finner du på side 71 (kapittel 7).