Ledige studieplasser MF

Ledige studieplasser

MF har noen ledige studieplasser høsten 2020! Gå inn på samordnaopptak.no, finn studiet du vil søke på, og søk fra 20. juli. MFs masterstudier og deltidsstudier søker du her på mf.no. 

Hovedopptaket til universiteter og høyskoler er gjort, og etter hovedopptaket er det hvert år noen ledige studieplasser. 

Masterprogrammer og deltidsstudier søker du på her på mf.no ... 
Resten av MFs ledige studieplasser finner du på www.samordnaopptak.no fra 19. juli. Alle kan søke på de ledige studieplassene fra og med 20. juli. Det er løpende opptak til ledige plasser. Du bør derfor søke så raskt som mulig. Om det er flere søkere enn ledige studieplasser, vil ikke alle få tilbud om studieplass. 

Les mer om ledige studieplasser, og hvordan du søker gjennom samordna opptak her ... 

Noen tips til ledige studieplasser på MF denne høsten: