Laura Marie Mork mener politikk og religion påvirker hverandre

Laura-Marie Mork - ny stipendiat

Laura-Marie Mork jobber med prosjektet "Religion and/or politics? The political communication in Early Modern Sweden under the reign of Gustav Vasa (1520-1560)".

Laura-Marie Mork er ny stipendiat på MF høsten 2018. For henne begynte reisen mot ph.d. i Tyskland, der hun kommer fra. Hun studerte religion, historie og pedagogikk med sikte på å bli lærer.

– Som en del av studiet skrev jeg en masteroppgave som ble så spennende at jeg ikke kunne legge temaet helt fra meg når studiene var over, forteller hun. Oppgaven, som handlet om hvordan politikk og religion influerte hverandre under Vasatiden i Sverige, har nå blitt videreutviklet til et ph.d.-prosjekt.

Prosjektet diskuterer religiøse konnotasjoner som finnes i politisk kommunikasjon. Kunnskap om dette vil gi ny innsikt i hvordan religiøse aspekter spiller inn i utviklingen av politisk formasjon.

– Gustav Vasa brukte den pågående reformasjonen i Sverige til å stryke sin makt. Som kirkehistoriker vil jeg ta i bruk en rekke kilder, som kommentarene i Vasaoversettelsen av Bibelen, riksdagsakter og brev Vasa selv skrev. Det er ikke bare dokumentene i seg selv som er interessante, men hvordan de ble brukt, forklarer Laura-Marie.

Hun påpeker at religion i økende grad blir sett på som noe som tilhører privatsfæren, og at historiske studier av religion og poltikk også kan hjelpe oss å forstå nåtiden.

– Offentligheten preges tross alt av religiøse symboler, sier hun, og trekker frem eksempler som presidentens årlige tale i forbindelse med julen i Tyskland, at den svenske kongefamilien døper barna sine, og gudstjenestene som ble holdt i Norge etter 22. juli.

– Dette viser oss at religion har et religiøst aspekt. Og at politikk og religion påvirker hverandre gjensidig, sier hun.

(teksten er skrevet av Solvor M. Lauritzen)