Bushra Ishaq

Kvalifiseringsstipend til Bushra Ishaq

Bushra Ishaq har fått kvalifiseringsstipend ved MF for å videreutvikle prosjektet ”Hvem snakker for oss”.

”Hvem snakker for oss” bygger på holdningsundersøkelsen blant norske muslimer, finansiert med støtte fra en rekke private stiftelser og institusjoner. Prosjektet har hatt en referansegruppe med forskere og akademikere fra ulike felt. 

Med det mangfoldet vi nå finner blant våre studenter, og den sterke og polariserte interessen for islam i samfunnet generelt, er MF glad for å knytte Ishaqs kompetanse og prosjekt til vårt miljø.

Bushra Ishaq er utdannet lege, og har vært aktiv som samfunnsdebattant i flere år. Hun fikk i 2010 Fritt Ords Pris, og har vært engasjert i interreligiøs dialog, blant annet i kontaktgruppen mellom Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke. I 2011 ble hun utnevnt som medlem i Høyres religionspolitiske utvalg, som en partipolitisk uavhengig stemme. Siden 2012 har hun sittet i styret av Norsk klimanettverk og i år er hun oppnevnt som medlem i Bioteknologirådet.

Bushra Ishaq utgav nylig boken ”Hvem snakker for oss”.