Kaufmann ny æresdoktor ved MF

Prof. dr. Thomas Kaufmann er kreert æresdoktor ved MF. Her kan du lese professor Otfried Czaikas hederstale, laudatio, til Kaufmann.  

Prof. dr. Thomas Kaufmann (Universitetet i Göttingen) er en av verdens fremste reformasjonsforskere. Han er utnevnt æresdoktor ved MF i anledning reformasjonsjubileet i 2017.

Laudatio 

Professor dr. Otfried Czaika holdt hederstalen, laudatio, til Kaufmann under æresdoktorpromosjonen 13.01.17.
Les talen her...  

Rektor Vidar L. Haanes stod for kreeringen av Kaufmann. 

Professor dr. h.c. Thomas Kaufmann holdt forelesningen: Book print and Reformation

På MF i reformasjonsåret

Vil du vite hva som skjer på MF i anledning reformasjonsjubileet? Se denne siden.

Bildet av Kaufmann er tatt av Adrienne Lochte, Akademie der Wissenschaften zu Göttingen.