Jesu helbredelser og kroppen

Hva kan fortellingene om Jesu helbredelser bety i dag, og hvordan skal vi forstå dem? Ny bok gir viktige bidrag til debatten.

Eerdmans, 2016.

Karl Olav Sandnes og Jan-Olav Henriksen, begge professorer ved MF, er nå ute med boken Jesus as Healer. A gospel for the Body.
– Vi ser på hvordan den nytestamentlige forskningen har forstått tekstene om Jesu under, og hvordan slike hendelser kan forstås i lys av annen kunnskap vi har. Det var naturlig å skrive denne boken sammen, da vi representerer to ulike teologiske disipliner som begge har "aksjer" i disse fortellingene, sier Henriksen og Sandnes.
Professorene deler en interesse for slike fenomener, som dem evangeliene forteller om, ut fra sine ulike, personlige bakgrunner.

Utfordrer forskerkolleger
På spørsmål om hvem bokens målgruppe er, svarer Henriksen at den kan være interessant for alle som er interessert i følgende: Hvordan vi skal forstå Jesu helbredelser? At Jesus gjorde slike ting – hva kan det bety i dag?
­– Men vi ønsker også å utfordre forskerkollegaer som enten vil avvise at Jesus gjorde slike ting, eller bare se dem som tegn og bilder, sier Henriksen.
Anmelder Kristin Vargas bekrefter at boken evner å utfordre: «Jesus as Healer utfordrer på effektivt vis konvensjonelle antakelser om helbredelse og det mirakuløse». Vargas mener dessuten at kristne lesere vil erfare teksten om helbredelse som nåde, i bokens andre del, som svært innsiktsfull.

Mening eller kropp?
I bokens første del argumenterer Sandnes for at det er en tendens til å underbelyse Jesu under. Forskere som John J. Pilch og John Dominic Crossan reduserer med sin modell Jesu under til å handle om mening.
– Det blir ikke noe kropp igjen i en slik forståelse. Men, hvordan mener tekstene at dette skal forstås? Hvordan ser tekstene selv på undrene, spør Sandnes, og fortsetter:
– Å ha mening gjenopprettet i livet fanger definitivt noen aspekter. Men, dette rettferdiggjør ikke de ofte dramatiske og plutselige forandringene som den helbredede erfarer i helbredelsesfortellingene.
Jesu samtidige helbredere, placebospørsmål, nytestamentlige apokryfer og helbredelse i oldkirken er elementer som trekkes inn i første del av boken. Sandnes inkluderer også disiplene Peter og Paulus i sin utlegning.

Ikke bevis, men omsorg
– Vi mener det er gode grunner for å akseptere at Jesus helbredet mennesker på måter vi fremdeles ikke kan forklare. Men Jesus var ikke alene om dette. Derfor mener vi at slike undere verken kan ses på som et "bevis" for at han er Guds sønn, eller trenger å forstås som mirakler eller noe overnaturlig, sier Henriksen. 
Jesu helbredelser viser likevel hvordan Gud har omsorg for hele mennesket, påpeker Henriksen.
– Slik sett blir Jesu helbredelser både uttrykk for Guds konkrete omsorg for mennesker her og nå, et kall til kirken om å bry seg om menneskers helse, og et tegn på det kommende Gudsrike der Gud skal gjenopprette og hele alt som er ødelagt.