MF-forskere leter etter mening i koronapandemien

Hvordan finner vi mening midt i pandemikrisen?

I disse dager sender forskere ved MF og andre universiteter i Norge og Europa ut en spørreundersøkelse for å undersøke eksistensielle aspekter ved koronapandemien.

Ønsker du å delta i undersøkelsen, kan du gjøre det her:

Nettundersøkelse:
Livsmening og mental mestring i koronakrisen ...

– Vi mener at koronapandemien også er en eksistensiell krise. Nå har vi laget en studie for å få frem livsspørsmålene som koronapandemien får frem hos oss, forteller førsteamanuensis i religionspsykologi  Gry Stålsett.

Helsefremmende arbeid
Sammen med kollega innen religionspsykologi, professor Lars Johan Danbolt, er hun med i den nye og tidsaktuelle internasjonale studien. Intitiativtaker er professor II ved MF, Tatjana Schnell. I Norge driftes studien fra Religionspsykologisk forskningssenter i Sykehuset innlandet. Flere norske fagmiljøer, blant annet ved VID, NTNU og Universitetet i Stavanger, er med i studien. Mer info på www.religionspsykologi.no.

Forskerne ønsker å finne ut hvordan personer håndterer pandemikrisen – slik at man på sikt kan lære å håndtere kriser.

– Vi ønsker å få mer innsikt i varierte aspekter ved krisereaksjoner og håndteringer. Vi undersøker også betydningen av mening, tro og livssyn som potensielle ressurser for mestring. Pandemien bringer med seg noen nye erfaringer som kan være interessante å systematisere og å lære av, sier Stålsett.

Hun håper studien på sikt kan bidra til helsefremmende arbeid.

Kan lære noe verdifullt
– Vi har også et blikk på arbeidslivet, endrede arbeidsformer og arbeidstempo. Man kan sammenligne situasjonen vi har nå med å plutselig komme ut av "hamsterhjulene" eller hurtigtoget. Kanskje det lærer oss noe verdifullt? At vi kan få fornyet blikk på vår egen samtid, spør Stålsett.

Undersøkelsen gjøres internasjonalt fordi det ventes å være kulturelle variasjoner i funnene, og også nasjonale forskjeller i hvordan pandemien håndteres. Forskerne ønsker å få innblikk i hvordan disse forskjellene arter seg.

– En studie som denne er viktig. Gjennom den kan vi utvikle oss til å bli et lærende samfunn, der vi kanskje vil bli bedre til å prioritere hva som er viktigst. Studien kan også gi kunnskap som samfunnsledelsen og den enkelte borger kan styre livet etter – i framtiden.

Tidligere forskningsfunn
Forskning på mennesker i krise har blitt gjort før. Forskerne vet allerede at mennesker ser det som meningsfullt å være noe for andre midt i krisen. Tilhørighet og det å kjenne på empati er også viktig.

– Det oppleves også viktig i møte med en trussel å få kjenne på angsten som kanskje informerer oss om hva som er viktig i livet, både for den enkelte person, men også for samfunnet – og for en hel verden.

Videre forskning
I disse dager sendes det altså ut en spørreundersøkelse. Svarene forskerne får inn vil systematiseres og publiseres for offentligheten. Resultatene vil også bidra i videre dybdestudier på ulike aspekter i forskningen.

– Det er mange undertemaer i materialet vi vil få inn som følelsesregulering, ensomhet, klima, betydning av natur og kultur, samt konspirasjonsteorier og grader av likegyldighet, sier psykologen Stålsett.