Kollasj med skjermbilder fra masterbloggen

Hva forsker masterstudentene på?

– Jeg har lenge tenkt på at den forskningen som masterstudenter gjør får altfor lite oppmerksomhet, sier Marielle Stigum Gleiss. Hun er førsteamanuensis i samfunnsgeografi ved MF vitenskapelig høyskole. I år har hun gitt masterstudentene en ny mulighet til å skinne. 

MFs masterblogg

Bloggen skrives av masterstudenter på MF, som del av emnet MET5010 Kvalitative forskningsmetoder. 
Initiativtaker for bloggen er førsteamanuensis Marielle Stigum Gleiss.

Besøk bloggen

På MFs masterblogg kan du nå lese om noen av de beste masteroppgavene fra MF de siste årene. Det er årets masterkull som har skrevet tekstene. 

På masterbloggen skriver studenter om oppgaver fra lektorprogrammet, fra det engelskspråklige masterprogrammet i religion og samfunn, og profesjonsstudiet i teologi. Det er et stort spenn i temaene studentene har forsket på - alt fra kreativitet i skolen til kvinners kamp for rettferdighet i Iran, og mulighet for å drive sjelesorg via chat

Studentenes forskning fortjener mer oppmerksomhet

– Tekstene som presenteres på bloggen er basert på spesielt gode masteroppgaver, skrevet av dyktige studenter, forteller MF-læreren. 
Det å skrive masteroppgave kan være en krevende prosess. Du jobber med fagstoff på egenhånd, og må investere både tid, arbeidsinnsats og din egen kreativitet.

– Studentene fortjener at oppgavene leses av flere enn eksamens-sensorene. Formålet med å lese andres oppgaver er å få et innblikk i hvordan andre har løst utfordringene masteroppgaven byr på, sier Gleiss.
Slik blir studentene kjent med sjangeren og får erfaring med omfanget av et masterprosjekt.

Å lese andres oppgaver kan gi gode idéer

Andreas Spæren er en av tre forfattere bak bloggposten om buddhismens rolle i Aung San Suu Kyis politikk i Myanmar. På spørsmål om han har latt seg inspirere av masteroppgaven de har presentert svarer han:
– Lærdommen jeg har trukket av å lese den ferdige masteroppgaven har i hovedsak vært av mer strukturell og stilistisk art.
Selv har han tenkt å undersøke spørsmål knyttet til islamofobi i masteroppgaven han snart skal gå i gang med. 

Medforfatter Magnhild Salater-Daljord skal også undersøke noe ganske annet enn demokratiske utfordringer i Myanmar. Hun planlegger en masteroppgave om konsekvensen av stengte kirker i koronatiden.
– Mitt eget fagfelt er langt unna koblingen mellom demokrati og buddhisme, men jeg får små ideer av det meste jeg leser, sier Salater-Daljord.

Andreas’ og Magnhilds blogpost finner du på MFs masterblogg.

Du kan lese flere gode masteroppgaver fra MF i vårt digitale arkiv.

Skal du snart ha hjemme-eksamen? Sjekk våre eksamenstips  - på norsk og engelsk.