Historisk vigsling av kateketer

19.juni ble ​Solveig Frafjord og Asbjørn Gutubø Håkonseth vigslet til kateketer i Skøyen kirke. — En historisk hendelse, sier prof. Heid Leganger-Krogstad.

Heid Leganger-Krogstad,
professor ved MF

Foto: Tor Andreas Torhaug

— Det er første gang jeg som leder av programmet Master i kirkelig undervisning deltar i vigsling av to kateketer. Det er samtidig også historisk at de fikk vigslingstegnet stola lagt på sine skuldre. Dette skjer så langt jeg vet for aller første gang, sier Heid Leganger-Krogstad, professor ved MF.
Krav om masterutdanning for å kunne vigsles til kateket kom i 2005.

— Oslo Bispedømme kan gratuleres med sin tilsetting av to flotte kateketer.

Kirkemøtet i 2015 vedtok at kateketer skal bruke skråstola som tegn på sin vigslede tjeneste i kirken. Deretter har bestemmelser om stolaens utseende vært gjennom Nemnd for gudstjenesteliv og Kirkerådet. Denne kateketvigslingen ble håndfast og pedagogisk ved at Solveig Frafjord og Asbjørn Gutubø Håkonseth fikk stolaen lagt på sine skuldre under vigslingen. Biskopene har under tidligere vigslinger av kateketer erklært dem for vigslede etter forbønnen ved et tilsagn, men altså manglet et tegn på dette.

— Det er en klar statistisk sammenheng mellom de ansatte i kirkelig undervisning som anser vigsling som viktig - og de som ser på katekettjenesten som en livslang tjeneste, forteller Leganger-Krogstad.

Les mer om det her: Kartlegging av undervisningstjenesten i Den norske kirke. MF rapport 1:2015, s 97.

—​ Det kan bety en utfordring til kirken: "Gjør mer stas av å vigsle kateketer og du får kateketer som blir."  Vigsling med stola er mer stas - det gir et tydelig kirkelig oppdrag og kall, mener Leganger-Krogstad.