Henriksen, religion, filosofi, politikk, Stortinget, regjeringen, nyheter, aktuelt, nytt

Henriksen kritiserer flere former for religionsforståelse

Hva er relasjonen mellom sterke, religiøse overbevisninger og vold, undertrykkelse og terrorisme? Det er et av de aktuelle spørsmålene prof. Jan-Olav Henriksen stiller i sin nye bok. 

Jan-Olav Henriksen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Jeg ønsker å nyansere den offentlige samtalen om religion, sier Jan-Olav Henriksen, professor i religionsfilosofi og forskningsdekan ved MF.
Det vil han gjøre ved å få dem som er på innsiden av religiøse tradisjoner til å se på det tvetydige og problematiske ved religion. Bokens tittel ​er nettopp Mangfold og tvetydighet. Aktuelle blikk på religion.

Generaliseringer hindrer forståelse
− I boken utfordrer jeg leseren til en mer forståelsesfull tilnærming til religion – en forståelse som ikke er for generaliserende fra dem som er mer på utsiden.
Offentlige aktører er blant dem Henriksen ser kan være på utsiden. I boken analyseres kronikker og uttalelser fra Per Sandberg, Hadia Tajik og Hege Storhaug. Henriksen problematiserer deres religiøse fortolkninger. Retorikken til Sandberg får gjennomgå. 
− Hva vil du oppnå med problematiseringen av disse offentlige personenes uttalelser?
− Det er generaliseringene, og den nokså utvendige og lite spesifiserte omtalen av religion, jeg synes er problematisk. I tillegg synes jeg nok at både Sandberg og Storhaug i stor grad – og altså lite nyanserende – tegner bildet av Islam inn i et rendyrket problem- og konfliktperspektiv.

Kaprer religion for politiske formål
Henriksens analyse av en kronikk Sandberg har skrevet, viser følgende:
Sandberg leverer empirisk udokumenterte påstander, han skriver om religion i bestemt form (noe som bl. a. forsterker fiendebilder) og hans retorikk gjør ham til en talsmann for en form for intoleranse overfor religioner – som igjen kan bidra til å øke konfliktnivået i samfunnet. Kort sagt kaprer Sandberg religion for politiske formål, ifølge Henriksen.
− Ønsker du her å provosere Sandberg og hans meningsfeller – eller vil du gi argumenter til dem som vil si slike ytringer imot?
− Nettopp: Jeg vil vise hvor viktig det er å analysere slike oppfatninger og ikke la dem bli stående uimotsagt.

Må se bredere enn misjonsorganisasjonene
I boken loser Henriksen leseren gjennom en rekke temaer. Han går i rette med konservativ religions vekt på lydighet mot autoriteter. Henriksen omtaler religion og kjønn, nærmere bestemt noen av utfordringene som ligger i det at kvinner og menn kan ha ulike erfaringer og ulik grad av definisjonsmakt i religiøse tradisjoner. I kapittelet om skam og religion drar han veksel på innsikter fra religionspsykologi. Et eget kapittel er viet tematikken «Bibeltro og overtro». At kristne organisasjoners oppfatninger kan ikke lenger forstås som representative for dem som er kristne i Norge, nevner Henriksen også i boken.
− Vil det såkalte Kristen-Norge være enige med deg i det utsagnet?
− Det kan være noen vil være uenige, men det vil jeg i tilfelle bli overrasket over. Det er en kjensgjerning at disse organisasjonene samler stadig mindre oppslutning, og at de i stadig mindre grad preger bredden i det som skjer i det såkalte Kristen-Norge.

13 tips for å ødelegge religionen din
Mot slutten av boken leverer Henriksen et friskt, ironisk pust i form av listen «13 tips for å ødelegge religionen din». Her er punkt 3:

Bare én religion inneholder den hele og fulle sannhet. Det som finnes i andre tradisjoner, bør derfor avvises, fordømmes, ignoreres og forkastes. Det er bare i ens egen tradisjon at det finnes noe som er verdifullt.