Haanes i nye internasjonale verv

Rektor Vidar Haanes har fått to nye internasjonale verv.

Haanes er valgt som norsk medlem i Governing Board i OECDs Programme on Institutional Management in Higher Education (IMHE). Han er videre blitt medlem av det nyopprettede Council of Europe Expert Group on Higher Education Policy.  Ekspertgruppen skal være rådgivende for Europarådets Steering Committee for Educational Policy and Practice (CDPPE). Hovedsiktet for arbeidet er videreutvikling av European Higher Education Area og Europarådet legger særlig vekt på utvikling av kompetanse for demokratisk kultur og interkulturell dialog.