prest, studier, student, samordna opptak, yrke, valg

Flere vil bli prest

Rekordmange har nå fått tilbud om studieplass ved høyskoler og universiteter. Presteutdannelsen ved MF er ett av studiene som er blitt mer populært.

Mer enn 91. 000 har nå fått tilbud om studieplass ved høyskoler og universiteter, viser ferske tall fra Samordna Opptak. Også ved MF er det i år sendt ut flere tilbud enn tidligere år.

– 34 satte profesjonsstudiet i teologi opp som sitt førstevalg og har nå fått tilbud. Dette er et svært godt tall. I tillegg fikk vi 13 søkere til bachelor i teologi, forteller Vidar L. Haanes, rektor ved MF.

Det er også en økning i antall søkere til bachelorstudiet Religion, kultur og samfunn. 

–​ Til Interkulturell kommunikasjon er det fordobling av antall søkere, sammenlignet med i fjor. Der er det nå 15 på venteliste, sier Haanes.

Rektor Haanes erfarer at de gode søkertallene til blant annet prestestudiet er et resultat av et langsiktig rekrutteringsarbeid. Han viser til rekrutteringssatsingen MF har hatt de siste årene, blant annet i samarbeid med Den norske kirke. MF har også et godt forhold til de kristne misjonsorganisasjonene.

– Vi har blant annet vært veldig aktive på kristne ungdomsleirer og jobbet aktivt inn mot kristne ungdomsorganisasjoner, sier Haanes til Vårt Land.
I år har MF vært tilstede med stand på sommerfestivalene Spekter og Skjærgårds. MF skal også ha stand på UL og KRIK ARENA. Flere ansatte ved MF holder dessuten taler ved ulike sommerstevner. I tillegg besøker team fra MF kristne folkehøgskoler og videregående skoler i vårsemestrene. 

Vurderer du å bli prest? Les mer om studiet her.