Flere ledige stillinger ved MF

MF har nå fire ledige stipendiatstillinger og to ledige stillinger som postdoktor. 

ER DU EN AV VÅRE FIRE NYE STIPENDIATER?

Søknadsfrist for stipendiatstillingene er 22. februar.
Tiltredelse 1. september 2018.
Stillingene er primært for yngre søkere. Søkere må ha avlagt eksamen på mastergrads- eller cand.theol./hovedfagsnivå med relevant fagkrets.
I tillegg til de faglige kvalifikasjoner vil det bli lagt vekt på samarbeidsevne, kreativitet og personlige forutsetninger for å gjennomføre et selvstendig doktorgradsstudium på normert tid.
Stillingens varighet er tre år; alternativt fire år med 25 % pliktarbeid i form av undervisning eller andre oppgaver.
Se mer informasjon og søk her!

TO LEDIGE STILLINGER SOM POSTDOKTOR

Søknadfrist for disse stillingene er 3. april.
Tiltredelse 1. september 2018.
Postdoktorstillingene er åpne, men prosjekter som er knyttet til en større forskningsgruppe kan bli foretrukket.
Tilsettingen gjøres på grunnlag av et prosjekt som videreutvikler MFs forsknings- og undervisningsområder.
Stillingen er på åremål i tre år, hvor to år er til forskning og ett år til undervisning og veiledning, eksamensarbeid, prosjektutvikling og oppdragsforskning samt relevante administrative oppgaver etter avtale.
Se mer informasjon og søk her!