Victor Ghica får ERC-midler

Får ERC-støtte til senantikk-forskning

MF-professor Victor Ghica skal lede et femårig prosjekt som skal gi ny forståelse av hvordan kristendommen erobret det romerske riket i det fjerde århundre.

– Det er all grunn til å gratulere professor Victor Ghica. Det er meget hard konkurranse om forskningsmidler fra Det europeiske forskningsrådet, og bare de aller beste forskerne når frem, sier rektor Vidar L. Haanes ved MF.

Materielle kilder fra Egypt
Ghicas prosjekt tar utgangspunkt i arkeologiske kilder samlet de siste tjue årene i Egypts ørkener. I følge professoren er disse materielle kildene fra det 4. århundre svært bredt sammensatt, og de kaster et radikalt nytt lys på kristendom i Egypt.

ERC støtter som regel banebrytende prosjekter og forskningsteam som er i stand til å snu vitenskapelige paradigmer.

– Dette kan høres ambisiøst ut, men det er nettopp dette prosjektet mitt tar sikte på å gjøre. Basert på et koherent og bredt sett av materielle kilder fra Egypt, forsøker prosjektet å gi en ny forståelse av hvordan kristendommen erobret det romerske rike i det fjerde århundre. Denne senantikke perioden har hatt stor innflytelse på hvordan religion fremstår i verden i dag.  

Ukjent materiale
– Hva betyr det for forskningsfeltet at det kan brukes tid på dette?

– Prosjektet tilfører et nesten ukjent arkeologisk materiale til arkeologien rundt senantikk kristendom. Vi byr også på en ny forskningsmetode i måten vi tilnærmer oss kristendommens utvikling i det 4. århundre.

Hva betyr det for deg å få tilslag på søknaden?
– Det å ha tilgang til så mye midler når man forsker, er en ren luksus. For meg er dette også en unik mulighet til å kunne fortsette, og også utvide og fullføre, forskningen jeg har holdt på med i mange år i Egypt.

Ghicas femårige prosjekt er godt planlagt og organisert. Det første året vil være dedikert til feltarbeid, teknisk behandling av arkeologiske data og rekruttering av et vitenskapelig forskningsteam. ­

Fremragende forskere
– Vi håper å tilføre MF forskere i verdensklasse. Disse vil ha tidlig kristen materialkultur som sitt fagområde, sier Ghica.

Rektor Haanes er glad for at MF utvikler stadig høyere kompetanse på senantikken og tidlig kristen historie.

– Det vil ha stor betydning for MF at et fremragende forskningsmiljø med denne kompetansen vil befinne seg her, sier han.

– Hva håper du kommer ut av forskningen, Ghica?
– Det viktigste er å bringe fram i lyset det unike arkeologiske materialet som dette prosjektet bæres av. Vi vil yte materiellet rettferdighet ved å analysere det på en flerdimensjonal måte og fra ulike vinkler. På et mer personlig nivå, som koordinator av prosjektet, håper jeg å sette sammen et team som kan bidra til en trans- og tverrfaglighet som ofte forandrer spillet i forskningen.

– Dette er ikke bare et høytsvevende teoretisk prosjekt, men et prosjekt med betydelig relevans for forståelse av religion i dagens samfunn og med direkte betydning for MFs studieprogrammer, poengterer rektor Haanes.