Victor Ghica med stein

Fant ukjente forbindelser mellom Skandinavia og Balkan

— Vikingene kan ha vært i Kroatia, sier MF-professor Victor Ghica. Han har oppdaget tidligere ukjent kontakt mellom Skandinavia og Vest-Balkan.

Siden 2015 har MF vært involvert i utgravningene ved Bribir, et ikonisk arkeologisk område i Kroatia. MF-professor Victor Ghica, feltleder for Bribir utgravningene, forteller at flere gjenstander funnet på stedet viser at det har vært forbindelser mellom Dalmatia og Skandinavia allerede i det 8. og 9. århundre. Dette er en stor nyhet innen forskning på tidlig middelalder. 

— Det er spesielt interessant at vi har funnet en latinsk inskripsjon fra denne perioden som nevner Skåne-regionen i nåværende Sverige, sier Ghica.

Internasjonale utgravninger
Varvaria-Breberium-Bribir arkeologiske prosjekt ble startet opp i 2013 og drives av fire internasjonale partnere: the Museum of Croatian Arceological Monuments i Split, Macquarie University i Sydney, Šibenik City Museum og MF. Målet for prosjektet er systematisk utgravning av området, med spesielt fokus på bosettinger fra sen antikk og tidlig middelalder. Det har pågått utgravninger i Bribir siden 1910, men arbeidet har hatt lange opphold på grunn av århundrets turbulente historie. Utgravningene utføres nå av et stort internasjonalt spesialistteam fra de fleste interessefelt i moderne arkeologisk praksis. 

Rester av Vikingbesøk
Utgravinger gjort i 2015 avdekket flere gjenstander som dateres tilbake til det 8. og 9. århundre. Disse er hovedfokuset i Ghicas nylige paper. Han mener gjenstandene må ha kommet til Kroatia fra, eller via, det sørlige Skandinavia. Spesielt interessant er altså funnet av en latinsk inskripsjon av det skandinaviske stedsnavnet Skania inferior på en gjenbrukt sarkofag. Skriftanalyser daterer det tilbake til en gang mellom det 7. og 9. århundre. Dette stedsnavnet viser mest sannsynlig til det som i dag er kjent som Skåne i Sverige, og stemmer overens med flere av de første skriftlige kildene fra Vikingtiden. Bare tre biter av den forholdsvis lange inskripsjonen er funnet på stedet, og selv om det meste av teksten fortsatt mangler, viser bitene at det har vært kontakt mellom Dalmatia og Sør-Skandinavia på begynnelsen av vikingtiden eller slutten av vendeltiden. 

— Dette er både banebrytende og urovekkende, sier Ghica og forklarer det med at middelalderhistoriologi ikke har en tolkningsmodell for en slik utveksling.

— Hvis tilfellet er at vikingene nådde flere deler av Europa, har vi så langt ikke registrert Vest-Balkan på kartet over viking-reiser. 

Funnet har fått stor oppmerksomhet i Kroatia, og har også nådd italienske aviser. 

Lang historie
Det aktuelle området i Kroatia har vært bebodd fra rundt 500 år f.kr. Bribir, et fort på toppen av en høyde, dukker opp i skriftlige kilder fra rundt 1100 e.kr. Byen ble hovedstaden til kongen av Šubić-klanen, Pavao I fra 1273-1312, som styrte Kroatia og Bosnia som en selvstendig prins. Det var under hans styre det ble bygget et slott på området, et fransiskansk kloster dedikert til St. Maria, og en gotisk kirke dedikert til St. Johannes. Byen falt i hendene til ottomanene i 1523, og Bribir mistet gradvis sin posisjon og ble etterhvert et lite, regionalt senter, og hjemstedet til den nå lavtstående adelsfamilien Šubić.

 

Foto: Drago Havranek, CROPIX