Disputas nr 100 MF Oslo
Nummer 100 
Nils Hallvard Korsvoll avla MFs 100. doktorgrad.

Disputas nr. 100 på MF

Mandag 18. desember disputerte Nils Hallvard Korsvoll. Han ble slik nummer 100 med doktorgrad fra MF.

Fakta: 

Rektor, professor Vidar L. Haanes

Professor Gunnar Heiene avla MFs første doktorgrad i 1991.

MF ble i 1990 den første private institusjon som fikk utdele doktorgrader. Behandlingen av søknaden hadde da pågått siden 1987, og svaret kom ved kongelig resolusjon av 30.03.1990, og ga MF retten til å tildele graden Doctor Theologiae. Med dette var en ny skanse brutt i norsk utdanningshistorie.

- Doktorgraden har hatt stor betydning for utviklingen av MF som forskningsinstitusjon, og i tillegg er det vesentlig for samarbeid mellom institusjonene, sier rektor Vidar L. Haanes, som har ledet mer enn 70 doktordisputaser.

Nummer 100
18. desember forsvarte Nils Hallvard Korsvoll doktoravhandlingen "Reconsidering ‘Christian’: Context and Categorisation in the Study of Syriac Amulets and Incantation Bowls" som altså er disputas nummer 100. De siste ti årene er det avlagt 60 doktorgrader ved MF.

- Jeg er glad og stolt over at vi nå kan feire doktorgrad nummer 100 på MF, vel vitende om at hver eneste doktordisputas er et resultat av langvarig og hardt forskningarbeid av den enkelte doktorand, sier Haanes. 

Den første
Den første som disputerte for den teologiske doktorgrad var Gunnar Heiene, nå ansatt på MF som professor i systematisk teologi og etikk. 21. september 1991 disputerte han med avhandlingen "Den menneskelige stat. Antropologi og politikk hos Eivind Berggrav". 

- De fleste er vel spente når de skal disputere for doktorgraden, det ligger i sakens natur. Men for meg var det jo en ekstra spenning knyttet til det å disputere som den aller første ved MF, og ved en privat norsk utdanningsinstitusjon overhodet. Jeg hadde vært til stede på flere disputaser ved Universitetet i Oslo, så jeg visste jo hvordan det foregikk. Siden vi ikke hadde noen tradisjoner fra MF med å avholde doktordisputas, var nok også ledelsen litt ekstra spent, minnes Heiene. 

- Men det ble en fin opplevelse, med gode opponenter. Jeg hadde også fått nyttige tips fra min veileder, professor Ivar Asheim og fra professorTorleiv Austad, som selv hadde arbeidet mye med Eivind Berggrav og kirkekampen under krigen. Så da vi var ferdige og bare doktormiddagen gjensto, var jeg både lettet og glad for det jeg hadde vært igjennom. 

Bildet under er hentet fra Lys og Liv utgitt oktober 1991. Hele saken kan du lese her.